Home

פרסומים אחרונים

ערוץ וידאו

הדיון יעסוק בעקרונות התוכנית ובסיבות להתנגדות לה, וכן במחאות שהתפרצו לאחר פרסום מתווה בגין-פראוור...
בעקבות חילוקי הדעות על "חוק המסתננים" ועל ההסדרים שהמדינה מבקשת לקבוע עבור מבקשי המקלט מאפריקה, עלו...

כנסים ואירועים

יום ראשון 26/10/14, 18:00 עד 19:00
ספרים מסוימים הם תוצר של נסיבות היסטוריות ואילו...
יום ראשון 02/11/14, 18:00 עד 19:00
ספרים מסוימים הם תוצר של נסיבות היסטוריות ואילו...
יום ראשון 02/11/14, 19:30
ערב דיון לכבוד ספרה של רחל אליאור 
הספר דן...

חדשות

07.07.14
התחדשנו! באקדמיה על שם פולונסקי – האגף...
22.06.14
בטקס ההשקה השתתפו חברות וחברי כנסת,...
28.04.14
התקשורת בשפה הערבית בישראל עומדת במוקד...
31.03.14
לצפייה בדוח יש ללחוץ כאן.

26.03.14
מחברי דוח ההפרטות לשנת 2013 אינם סבורים...

כתבי עת

חדש באתר

____________________

ראה אור כרך 4 גיליון מס' 1 של כתב העת JLS

____________________
קולות קוראים

____________________

אפליקציית מכון ון ליר - זמינה להורדה