מדע, טכנולוגיה וציוויליזציה בעידן האנתרופוקן

גילויים מדעיים והתפתחויות טכנולוגיות נושאים בחובם פוטנציאל מהפכני, ולאורך ההיסטוריה הם שינו את מציאות חייהם של בני האדם.