חינוך

מדיניות ציבורית ורב-תרבותיות
שיח הרב-תרבותיות חרג זה כבר מן הדיון הפילוסופי-נורמטיבי והתפשט אל שאלות פוליטיות-מעשיות הנוגעות לחלוקת משאבים הוגנת, לשוויון בין יחידים וקבוצות ולהכרה תרבותית. המדיניות הציבורית לגווניה נדרשת להסתגל למציאות החדשה ולדרישות הנגזרות ממנה. כמו במדינות אחרות בעידן שלנו, גם בישראל קיומה של שונות אתנית,...
ד"ר נתן ברבר
ד"ר נתן ברבר קיבל תואר ראשון (בהצטיינות) בפילוסופיה באוניברסיטת חיפה. את התזה של התואר השני ואת עבודת הדוקטור שלו כתב באוניברסיטת חיפה בהנחייתו של פרופ' יונתן ברג. הראשונה דנה באופן ביקורתי בתיאוריה המינימלית של האמת, והאחרונה מראה כיצד תורה לוגית קלאסית יכולה להבהיר את החלק האונטולוגי ב"טרקטטוס...
במסגרת הפרויקט תלמידי תיכון מירושלים – מבתי ספר יהודיים וערביים, חילוניים ודתיים – מגיעים למכון ון ליר בירושלים ליום עיון, ולאחריו יוצאים לסיור במוזיאון האסלאם ועוברים סדנאות במקום. נושאי ימי העיון משתנים, אולם הם עוסקים באופן כללי בקידום ערכים דמוקרטיים וליברליים בקרב בני הנוער. הפעילות מועברת...
רמת הידע בערבית בקרב הציבור היהודי בארץ היא נמוכה, ואנו שומעים שוב ושוב את המשפט "למדתי ערבית אך אינני זוכר דבר". זהו מחדל עבור החברה היהודית בישראל, והוא מסוכן מאחר שהוא מצמיח סטריאוטיפים שליליים, שנאה ופחד תהומי מפני דוברי הערבית בישראל ובמזרח התיכון בכללותו. מצב זה גם גורם לניתוק הקשר שבין...
האם אפשרי תכנון כולל במערכת החינוך?
10/11/2015 - 16:00 to 20:00
Interim summary of the discussion group at the Van Leer Jerusalem Institute
האם אפשרי תכנון כולל במערכת החינוך?
10/11/2015 - 16:00 to 20:00
סיכום ביניים של קבוצת הדיון במכון ון ליר בירושלים
תקציב המדינה לשנים  2016-2015
24/06/2015 - 15:00 to 19:30
כנס התקציב השישי של התוכנית לכלכלה וחברה במכון ון ליר בירושלים בשנים האחרונות התוכנית לכלכלה וחברה במכון ון ליר בירושלים עורכת דיון ציבורי לפני ההחלטה על תקציב המדינה הבא, דיון הבוחן תרחישים שונים שיכולים להיגזר מהצעות תקציב חלופיות. תשתית הידע שנוצרה בתוכנית מאפשרת דיון נרחב ומעמיק בסוגיה. השנה...
תכנון כולל של מערכת החינוך בישראל: האם יש בו צורך ואם כן האם זה אפשרי, וכיצד לבצעו על מנת שישיג את מטרותיו
בישראל נעשו מספר רפורמות רחבות היקף והוכנו כמה תוכניות אב למערכת החינוך. קבוצת הדיון בודקת מה אפשר ללמוד מניסיונות אלה על חשיבותו ועל ישימותו של תכנון, והאם יש מקום להמליץ על מיסוד תהליכי תכנון בעבודתו השוטפת של משרד החינוך ושיתוף אנשי מקצוע וחוקרים בתהליכים אלה. הקבוצה תקיים כשמונה פגישות, אחת...

Pages