על אודות הוצאת מכון ון ליר

הוצאת מכון ון ליר מפרסמת ספרי עיון בתיאוריה ביקורתית, מחשבה פוליטית, חברה, תרבות, מגדר וכלכלה. כמו כן רואים אור ארבעה כתבי עת: תיאוריה וביקורת, Journal of Levantine Studies, זהויות, ו-Contributions to the History of Ideas. עוד מתפרסמים בהוצאה מחקרי מדיניות וניירות עמדה בנושאי מגדר, חינוך, כלכלה והפרטה, כולם פרי עבודת מחקר שנעשתה במכון. טרם פרסומם נדונים כתבי היד במערכת המדעית של ההוצאה ועוברים תהליך שיפוט קפדני בידי שופטים חיצוניים.

צוות ההוצאה לאור

עורכת ראשית וראש הוצאת מכון ון ליר

מפיקה אחראית

עורך מדעי

מזכירת המערכת של תיאוריה וביקורת

עורכת לשונית
אחראית עריכה

עורכת לשונית
עורכת משנה של כתב העת תיאוריה וביקורת

עורכת לשון

עורכת לשון

חברי המערכת המדעית

פרופ' שי לביא (יו"ר)

ד"ר בשיר בשיר

ד"ר עמוס גולדברג

פרופ' דפנה הקר

ד"ר טל כוכבי

פרופ' יהודה שנהב