על אודות הוצאת מכון ון ליר

הוצאת מכון ון ליר מפרסמת ספרי עיון בתיאוריה ביקורתית, מחשבה פוליטית, חברה, תרבות, מגדר וכלכלה. כמו כן רואים אור ארבעה כתבי עת: תיאוריה וביקורת, Journal of Levantine Studies, זהויות, ו-Contributions to the History of Ideas. עוד מתפרסמים בהוצאה מחקרי מדיניות וניירות עמדה בנושאי מגדר, חינוך, כלכלה והפרטה, כולם פרי עבודת מחקר שנעשתה במכון. טרם פרסומם נדונים כתבי היד במערכת המדעית של ההוצאה ועוברים תהליך שיפוט קפדני בידי שופטים חיצוניים.

צוות ההוצאה לאור

עורכת ראשית וראש הוצאת מכון ון ליר

מפיקה אחראית

עורך מדעי

אחראית עריכה

עורכת לשון

עורכת לשון

עורכת לשון ועורכת משנה של כתב העת תיאוריה וביקורת

מזכירת המערכת של תיאוריה וביקורת

חברי המערכת המדעית

פרופ' שי לביא (יו"ר)

ד"ר בשיר בשיר

ד"ר עמוס גולדברג

פרופ' דפנה הקר

ד"ר טל כוכבי

פרופ' יהודה שנהב