קול קורא - הכנס השמונה-עשר של האגודה הישראלית להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים

מועד הגשה אחרון: 28.2.2018 

האגודה הישראלית להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים מתכבדת להודיע על קיום הכנס השנתי השמונה-עשר. הכנס יתקיים ביום ראשון, כ"ז סיון תשע"ח, 10 ביוני 2018 , במכון ון ליר בירושלים. מטרת הכנס להפגיש חוקרים מתחומים שונים (היסטוריה, פילוסופיה, סוציולוגיה, אנתרופולוגיה, מדעי המדינה, מדעי הטבע, מדעי הרפואה, כלכלה, ספרות, חינוך ועוד), העוסקים בחקר המדע (העיוני והיישומי), הרפואה והטכנולוגיה.

נשמח לקבל הצעות להרצאות (כ 20- דקות באורכן) ולמושבים של שלוש עד ארבע הרצאות )שעה וחצי בסך הכול). ייבחן כל נושא העוסק בבחינה רפלקטיבית של המדע, הרפואה, או הטכנולוגיה, בעבר או בהווה, לרבות היבטים שונים של תחומים אלו בישראל.

הנחיות להגשה: יש להגיש תקציר של ההרצאה המוצעת בהיקף של 250 – 400 מילה. בהצעות למושב יש לכלול תיאור של הפאנל, שמות המרצים ופרטיהם (שייכות למסגרת מוסדית, כתובת דוא"ל ומספר טלפון), ותקציר כאמור לכל הרצאה. את ההצעות יש לשלוח כקובץ word מצורף לדוא"ל isrhps@gmail.com.

תינתן עדיפות להגשת הצעות למושבים, ובפרט כאלה שמשתתפים בהם חוקרים ממוסדות שונים.

מועד הגשה אחרון: 28 בפברואר 2018

למידע נוסף ולייעוץ לגבי נושאים להרצאות או מושבים יש לפנות לדוא"ל isrhps@gmail.com

ועדת הכנס (בסדר הא"ב): חגי בועז, ענת בן-דוד, נדב דוידוביץ', נח עפרון, נורית קירש, שאול קציר, אגט קראוס, דוד רייר, אורלי שנקר