קול קורא להשתתפות בפורום חוקרי תורכיה: על גבולות וריבונות

הגשת הצעות עד 20.8.2017. 

 

כמו מדינות אחרות במזרח התיכון המודרני, המדינה העות'מאנית בתחילת המאה העשרים, והרפובליקה של תורכיה מאז הקמתה בשנת 1923, השקיעו מאמץ רב בביסוס מעמדן הריבוני ובניסיון ליצור גבולות קבועים ובלתי משתנים. עם זאת, מבט מעמיק מגלה כי גבולותיהן וריבונותן הועמדו במבחן ואותגרו תדיר בעקבות מלחמת אזרחים, הפיכות צבאיות, מחאות חברתיות וטרור פנימי.

הפורום לחוקרי תורכיה, שיחל לפעול במכון ון ליר בירושלים בשנה האקדמית הקרובה (2017/18), יתמקד בשאלת ריבונותה של הרפובליקה של תורכיה, מתוך בחינת גבולותיה הגיאופוליטיים והמדומיינים והדינמיקה של חצייתם. הפורום יפעל במסגרת תמת המחקר "גבולות וריבונות", המבקשת לבחון את היחס בין מדינות לאום ריבוניות במזרח התיכון לגבולותיהן הגיאופוליטיים וכן את האתגרים הכרוכים בחצייתם.

 

שאלות מחקר אפשריות

  • פוליטיקה של גבולות: עבר והווה ביצירת הגבולות של תורכיה מתחילת המאה העשרים.
  • המדינה ומרחביה המוניציפליים: כיצד מרחבים אלו אתגרו בעבר ומאתגרים כיום את ריבונות המדינה.
  • מרכז ופריפריה: קשרי גומלין, מתחים חברתיים ופוליטיים וערעור על ריבונות המדינה.
  • תרבות, מוזיקה ואמנות: קריאת תיגר על חלוקות ועל גבולות לאומיים.
  • גלובליזציה ודה-גלובליזציה והשפעתם על גבולות ועל ריבונות.
  • מעברי הגבולות וביטויי האזרחות: מקומם של פקידים ובירוקרטיה במעבר בין גבולות וביצירת משמעויות שונות למושג האזרחות.
  • הגירה, פליטות ומיעוטים: הגדרה מחודשת של גבולות המדינה ואתגורם.

בשנה הקרובה יקיים הפורום שישה מפגשים שיתנהלו כסדנת חוקרים. בפורום ישתתפו חוקרים העוסקים בנושאי הליבה שהוזכרו לעיל ובסוגיות המשיקות להם. כמו כן, יוזמנו חוקרים נוספים מן הארץ ומחוצה לה, אשר ירחיבו את הדיון ויעניקו לו הקשר השוואתי באשר לתורכיה ולתפקידה במזרח התיכון.

חוקרות וחוקרים, וכן תלמידות ותלמידי מחקר ממגוון דיסציפלינות, העוסקים בתורכיה לאורך המאות העשרים והעשרים ואחת, מוזמנים לשלוח את הצעותיהם למנהלת הפורום, ד"ר צמרת לוי-דפני, בדוא"ל tsameretl@vanleer.org.il, עד לתאריך 20 באוגוסט 2017. החוקרים יכללו בהצעה תיאור קצר (באורך של פסקה אחת) של שאלת המחקר, יציינו את השלב שבו המחקר נמצא. תלמידי מחקר יוכלו להציג גם נושאים שאינם קשורים ישירות לסוגיות של גבולות וריבונות.