קול קורא - מדעי הרוח והיהדות ותיאוריות של המשפט: מבט בין-תחומי

סדנת מחקר במכון ון ליר

בהנחיית פרופ' סוזן סטון ופרופ' יאיר לורברבוים

אנא שלחו מכתב בקשה עד ליום ראשון 21.1.2018 

מטרת הסדנה לברר את תרומתן האפשרית של תיאוריות משפט קלאסיות לתחומי עיון ומחקר במדעי הרוח ובמדעי היהדות. תיאוריות המשפט עוסקות בשאלות כגון אלה: מהו החוק ובמה הוא שונה מפוליטיקה וממוסר? מה טיבם של ההנמקות והטיעונים המשפטיים ובמה הם שונים מהנמקות וטיעונים בתחומים אחרים? מה מייחד את הפרשנות בתחום המשפט מפרשנות בתחומים כגון ספרות, פילוסופיה והיסטוריה? מהם גבולות החוק? הנחת העבודה היא כי תיאוריות העוסקות בחוק ובחשיבה המשפטית עשויות להעשיר את ארגז הכלים של חוקרים ממדעי הרוח והיהדות מעבר לכלים הפילולוגיים והספרותיים המוכרים, וכי יש בהן כדי להציע מסגרת מושגית יעילה ופורייה לניתוח תמות ומבני מחשבה הטמונים בטקסטים. הואיל ותיאוריות המשפט לסוגיהן משיקות לתחומים רבים בכללם פילוסופיה, תיאוריה פוליטית, תיאולוגיה, ספרות, היסטוריה, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה הן עשויות לסייע בהעלאת שאלות חדשות ובהרחבת המחקר בכל תחום ותחום. כמו כן, היות שלחוק, להלכה ולדרכי הטיעון המשפטיות חשיבות מכרעת בטקסטים היהודיים החל במקרא, עבור בספרות התלמודית ובספרות ימי הביניים, וכלה במה שנדמה כשיבה אל החוק בפילוסופיה היהודית במאה העשרים ניתוח דרכי החשיבה של החוק והמשפט חיוני להבנת סוגיות רבות גם במדעי היהדות.

הסדנה תעסוק בגישות פנומנולוגיות למשפט, המתמקדות במבנים הסימבוליים העומדים ביסוד גופי חוק שונים, וכן באופן שבו נתיני החוק חווים אותו. במוקד כל מפגש יעמוד הקשר בין החוק לבין תחום מסוים, ובין השאר יידונו חוק והיסטוריה, חוק ורגשות וחוק ושפה; אך יחידות הלימוד והדיון, בעיקר בחלקה השני של הסדנה, יותאמו גם לצרכים ולתחומי העניין של המשתתפים. הסדנה תבחן את הקשרים הללו בעיקר מבעד לטקסטים יהודיים. עם זאת, היא פתוחה גם לחוקרים העוסקים בתרבויות ובמסורות דתיות אחרות שבהן נודע לחוק תפקיד מרכזי, בכלל זה המסורת המוסלמית. הסדנה מיועדת לחוקרות ולחוקרים במדעי הרוח ובמדעי היהדות, וכן בתחומים הרלוונטיים במדעי החברה. היא פתוחה גם לתלמידי מחקר לתואר שלישי שכבר הגישו הצעת מחקר.

קבוצת המחקר תחל לפעול בראשית סמסטר ב' הקרוב ותכלול כעשרה מפגשים, חמישה בכול סמסטר. המפגשים יתקיימו בימי חמישי בשעות 20:00-16:0

המעוניינים מתבקשים לשלוח מכתב בקשה באורך של עד 500 מילים, בצירוף קורות חיים ופרופיל מחקרי קצר, לדוא"ל, shirak@vanleer.org.ilעד לתאריך 21 בינואר 2018.