קול קורא - מעבדת מחקר: סובייקטיביות פוליטית פמיניסטית בימינו

ד"ר מירי רוזמרין, רונה ברייר-גארב

את ההצעות יש לשלוח עד יום ראשון 24.12.2017

מכון ון ליר בירושלים מזמין חוקרות וחוקרים להגיש בקשה להשתתפות בפרויקט מחקר פמיניסטי חדשני שיתקיים במכון בשנת 2018.

במסגרת הפרויקט נבקש לבחון מהם מאפייניה של הסובייקטיביות הפוליטית הפמיניסטית העכשווית, אילו חיים פוליטיים היא מאפשרת, והאם צומחת ממנה קולקטיביות פוליטית אפקטיבית.

מטרות פרויקט המחקר הן לגבש נקודות מבט אנליטיות חדשות המתמודדות עם תצורות חדשות ומתמשכות של מציאות ממוגדרת, ולבחון בחינה רפלקסיבית של המסגרות התיאורטיות הפמיניסטיות העכשוויות כמרחב המעצב אפשרויות לחיים פוליטיים.

הנחת המוצא של הפרויקט היא שהמושגים שעמדו בבסיס התפיסה של סובייקט פוליטי ליברלי (ופמיניסטי), כגון  חירות, בחירה ושוויון - וכן תפיסות הפועלוּת החברתית וההנחות בדבר הדרכים שבהן כוח חברתי מעצב סובייקטיביות, שעיצבו את המחשבה של הגל השני והשלישי בפמיניזם - מתקשים לתאר את המציאות העכשווית המורכבת של יחסי הכוח החברתיים ולאפשר לפעול בתוכה. לכן נדרשים כלים תיאורטיים שיאפשרו התבוננות מורכבת על זירות שונות של המציאות המגדרית, מתוך הקשבה לאופן שבו נשים (וגברים) מעצבות את הסובייקטיביות שלהן בתוך מוסדות ומרחבים חברתיים, ומתוך שמירה על תובנות ביקורתיות בנוגע להסדרים החברתיים הממוגדרים העכשוויים. 

לפיכך שאלות המוצא שלנו הן כיצד מגדר מעצב היום סובייקט/ית פועלת בזירות חברתיות שונות; ואילו כוחות והסדרים חברתיים מעצבים סובייקטיביות פעילה זו. שאלות אלה יידונו מתוך בחינת מערך הכוחות המעצב והמכתיב את מסגרות הבחירה.

במסגרת זו נבקש לבחון גם את מקומה ואופייה של הביקורת הפמיניסטית, את הצורות שהיא לובשת, ואת יכולתה לשמש בסיס להתארגנות קולקטיבית ולגיבוש של ידע ופעולה פוליטיים.

הפרויקט ישאף לעסוק בשאלות הבאות:

  • מהן המשמעויות החדשות והישנות של תודעה פוליטית פמיניסטית בזירות שונות של החברה הישראלית?
  • מהי המשמעות של ביקורת כמרחב המעצב סובייקטיביות פוליטית פמיניסטית – עד כמה היא מאפשרת או מגבילה אפשרויות של שותפות ואחדות?
  • אילו צורות חדשות של ביקורת ותיאוריה יכולות לתמוך במודלים אלטרנטיביים של סובייקטיביות פמיניסטית?
  • אילו צורות חדשות של השתתפות פוליטית זמינות היום לשיח הפמיניסטי ואילו רגשות, פרקטיקות ודימוי עצמי מתהווים במרחבים האלה? באילו אופנים העצמי והסובייקטיביות עצמם הפכו למרחב פוליטי פמיניסטי, ומה מאפיין את הפוליטיקה הזאת?
  • מה מקומן של צורות אלו של סובייקטיביות פוליטית ביחס לשדות אחרים של שיח ביקורתי?
  • מהם דימויי העבר ותמונות העתיד שהביקורת הפמיניסטית מייצרת ומאפשרת? כיצד מתפקדים העבר והעתיד כמשאבים לשינוי חברתי?
  • מהו טווח הרגשות הפוליטיים (political affects) המתעצבים בשיח התיאורטי והפוליטי הפמיניסטי בהקשריו השונים?

הפרויקט יתבסס על עבודה מתמשכת בקבוצות קטנות (עד 5 חוקרות בקבוצה) במהלך שנת 2018.

במהלך הפרויקט יתקיימו שמונה מפגשים, שניים מהם של כל משתתפות הפרויקט והשאר של קבוצת המחקר המצומצמת. בסיום השנה נערוך סדנה פתוחה ובה נציג את המחקרים שהניב הפרויקט. מחקרים שיימצאו ראויים לפרסום יזכו לתמיכה כספית.

חוקרות המעוניינות להשתתף בפרויקט מתבקשות לשלוח הצעה בהיקף של שני עמודים ובה תיאור של נושא קבוצת המחקר המוצעת, הקשר שלו לסוגייה הרחבה של הפרויקט, ורשימת החוקרות שישתתפו בקבוצה בצירוף שיוכן האקדמי (אם יש) ותחומי המחקר שלהן.

תינתן עדיפות לקבוצות מגוונות מבחינה דיסציפלינרית.

את ההצעות יש לשלוח לרונה ברייר-גארב ronnab@vanleer.org.il  עד יום ראשון ה-24/12/17.

הפרויקט יתחיל לפעול בראשית 2018.