בימת ון ליר לדיון ציבורי

The Jerusalem Law: Civil and Political Implications
03/01/2018 - 18:00 עד 20:00
The Knesset’s Constitution, Law, and Justice Committee recently passed an amendment to the Basic Law: Jerusalem, Capital of Israel. Among other things, the amendment lays the legal foundation for changing the municipal boundaries of Jerusalem. This development raises many questions regarding the...
قانون القدس: استحقاقات مدنية وسياسية
03/01/2018 - 18:00 עד 20:00
في الآونة الأخيرة صادقت لجنة الدستور والقانون والقضاء التابعة للكنيست على تعديل قانون الأساس: القدس عاصمة إسرائيل، والذي يضع الأسس القانونيّة لتغيير الحدود البلدية لمدينة القدس. يطرح هذا التطور تساؤلات عدّة حول الاستحقاقات السياسية والبلدية لهذا التعديل وتأثيراته على سكان المدينة عربا ويهودا على حد...
חוק ירושלים: השלכות אזרחיות ופוליטיות
03/01/2018 - 18:00 עד 20:00
לאחרונה עבר בוועדת החוקה, חוק ומשפט בכנסת תיקון לחוק יסוד: ירושלים בירת ישראל אשר בין השאר מניח את הבסיס החוקי לשינוי גבולותיה המוניציפליים של ירושלים. התפתחות זו מעלה שאלות רבות בנוגע להשלכות הפוליטיות והמוניציפליות של החוק על תושבי העיר הערבים והיהודים כאחד. בימת ון ליר לדיון ציבורי תעסוק בתיקון...