מחאה פוליטית במזרח התיכון

יום שלישי 31/05/16, 18:00 עד 20:00

יהודים וערבים במזרח תיכון משתנה

סדרת מפגשים לרגל השקת מנאראת: מרכז ון ליר ליחסי יהודים–ערבים
מפגש שלישי 

בשיתוף הפורום לחשיבה אזורית

 

מנאראת: מרכז ון ליר ליחסי יהודים–ערבים שם לו למטרה לקדם דיון אזרחי ועשיר בנושאים הקשורים לחברה ולתרבות הערבית בכלל והפלסטינית בפרט, ליחסי יהודים–ערבים, לשפה הערבית ולסוגיות הקשורות למזרח התיכון בעת החדשה. לכבוד פתיחת המרכז נקיים סדרה של שלושה מפגשים שתבקש להאיר מזווית חברתית וביקורתית סוגיות עכשוויות הקשורות ליחסי יהודים–ערבים.

 

ערב הדיון יעסוק במחאות פוליטיות וחברתיות במזרח התיכון בצל משטרים סמכותניים. המשתתפים יבחנו כמה מקרי בוחן של מחאות ”האביב הערבי“, ידונו במאפיינים השונים של המחאה במדינות הערביות ויעמדו על ההצלחות ועל המגבלות.