המסורתי – 20 שנה אחרי: פנינו לאן

מסורת   |   יהדות   |   מזרח   |   זהות
יום שני 22/01/18, 17:00 עד 21:00

לפני כעשרים שנה התקיים במכון ון ליר ביוזמת מכון "מעיינות" הכנס "יהדות המזרח מאין ולאן המסורת ומתנגדיה". במוקד הכנס עמדה הרצאתו של מאיר בוזגלו, שעוררה דיון מעמיק בזהותם של יהודי ארצות האסלאם. הכנס שילב דיון אקדמי עם פעילות תרבותית שבמוקדה הפיוט. הכנס וההרצאה היו אירוע מכונן, והם עוררו תשומת לב בקרב ציבור רחב שסירב לקטלג את עצמו על בסיס הדיכוטומיה דתיחילוני. בעקבות הכנס החל בשדה האקדמי והתרבותי בישראל תהליך פורה ומרענן שבמסגרתו הוענקה למושג מסורתי משמעות אקטואלית. המסורתיות המזרחית החלה לעניין מעגלים הולכים ומתרחבים של חילונים, דתיים ולא יהודים כאחד, מתוך הכרה בפוטנציאל הפוליטי והתרבותי הגלום בה.

כעשרים שנה אחרי אנו מבקשים לקיים דיון רפלקסיבי על התהליכים שהתרחשו מאז בחברה הישראלית. בערב הדיון, שיתקיים באותו מקום, מכון ון ליר בירושלים, ננסה לשוב אל התובנות שהוצגו בכנס הקודם, להתבונן בתהליכים שהתרחשו מאז ועד היום ולבחון לאן מועדות פניה של תודעה תרבותית זו. בחלק הראשון של ערב העיון ישתתפו דוברים מן השורה הראשונה שהיו מעורבים בפעילות זו, ובחלקו השני דמויות מלב העשייה והשינוי בחברה הישראלית.

הכנס ילווה בפיוט ובמוזיקה במיטב מסורת הפיוט המזרחי.