חלוקות ומחלוקות: שבעים שנה אחרי כ"ט בנובמבר

יום רביעי 29/11/17, 16:30 עד 20:15

ערב עיון

ב-29.11.2017 נציין בדיוק 70 שנה להצבעה על תכנית החלוקה באו"ם, שהתקיימה בכ"ט בנובמבר 1947, ובה הוחלט על חלוקת הארץ למדינה יהודית ומדינה ערבית. מאז ועד היום הוקמה מדינה יהודית מדינת ישראל – אך לא הוקמה מדינה ערבית-פלסטינית לצידה. בערב הדיון, שיהיו בו שני מושבים –  אחד היסטורי-אינטלקטואלי והשני מחקרי-פוליטי – נדון מחדש בחלוקה, בהחלטה ההיסטורית, בהשלכות שלה ובחלופות לה, כפי שהן ניצבות היום – רלוונטיות כתמיד – ומרחפות מעל הסכסוך הישראלי–פלסטיני שטרם נפתר. בין היתר נשאל האם החלוקה לשתי מדינות היא הפתרון הראוי לסכסוך הישראלי–פלסטיני? האם יש פתרונות מעבר לחלוקה? והאם יש מקום לשותפות בצד החלוקה?