מדורת שבט אלטרנטיבית? קווים לדמותו של הסרט הערבי של יום שישי אחר הצהריים

יום שלישי 05/04/16, 18:00 עד 20:00

לא רק שחור ולבן
יהודים וערבים במזרח תיכון משתנה

סדרת מפגשים לרגל השקת מנאראת: מרכז ון ליר ליחסי יהודים–ערבים
מפגש ראשון

 

מנאראת: מרכז ון ליר ליחסי יהודים–ערבים שם לו למטרה לקדם דיון אזרחי ועשיר בנושאים הקשורים לחברה ולתרבות הערבית בכלל והפלסטינית בפרט, ליחסי יהודים–ערבים, לשפה הערבית ולסוגיות הקשורות למזרח התיכון בעת החדשה. לכבוד פתיחת המרכז נקיים סדרה של שלושה מפגשים שתבקש להאיר מזווית חברתית וביקורתית סוגיות עכשוויות הקשורות ליחסי יהודים–ערבים.

 

במוקד המפגש הראשון יעמוד סרטם של איל שגיא ביזאוי ושרה צפרוני "סרט ערבית", שזכה בקטגוריית התרבות והאמנות בפסטיבל "דוקאביב" 2015. הסרט מתמקד בסרטים הערביים ששודרו בערוץ הראשון משלהי שנות השישים בימי שישי אחר הצהריים, ועוסק במקומם בחברה הישראלית של אותם ימים ובהשפעתם עליה.

"סרט ערבית" מתייחס לקשר שבין יהודים לשפה הערבית ומעלה שאלות נוקבות על עיצובו של האתוס הישראלי, על התגבשות התפיסה הישראלית לגבי העולם הערבי, ועל הסיבות שהובילו לעלייתם ולהיעלמותם של הסרטים הערביים מהפריים-טיים הישראלי. באמצעות הקרנת הסרט והדיון שאחריו נבקש להציג את העולם התרבותי הערבי ואת האפשרות לשותפות יהודית–ערבית  תוך ניסיון להתרחק מהתפיסה הדיכוטומית המבדילה בין יהודים לערבים.

ברכות

הקרנת הסרט "סרט ערבית" (60 דק')

רב-שיח