מחרק ועד יונק: על ההתנהגות המרחבית של בעלי חיים

יום שני 19/06/17, 18:00 עד 20:00

הרצאה בעברית

במסגרת הסדנה הבינלאומית על רציונליות של בעלי חיים

הניסיון להבנת התנהגות האדם ובעלי החיים תופס מקום מרכזי בביולוגיה. לא ניתן לתאר את הביולוגיה כמדע ללא גילויָם של מבנים הומולוגיים. למשל, הידיעה שהגף הקדמית של אדם, סוס, ציפור, עטלף ולוויתן הם בעלות מבנה הומולוגי, דהיינו בעלות אותה "תכנית אב ארכיטקטונית", מאפשרת לביולוג לדעת שהוא מודד ומשווה בין אותם איברים למרות שצורת הכף למשל שונה והיא משמשת באדם לתפיסה, בלוויתן לשחייה, בעטלף לתעופה, וכדומה. חשיפת הומולוגיות בהתנהגות היא פסגת המאוויים של האתולוגיה, חקירת ההתנהגות מנקודת מבט זואולוגית. בעבודתנו חשפנו את חוקי היוצר (חוקים גנרטיביים), ואת המבנים ההומולוגיים המשותפים שהם יוצרים בהתנהגות חקירת המרחב של פרוקי רגליים (למשל זבובים) ושל חולייתנים (עכברים ובני אדם): חוק אחד בונה את המרחב האישי (המרחב האגוצנטרי), וחוק אחר את המרחב הכללי (המרחב האלוצנטרי). תגליות אלו התאפשרו הודות לכך שהשתמשנו בשפת תנועה גיאומטרית סימבולית שמשקפת את הקשר לסביבה, חשפנו את רֵאשיוֹת הצירים שביחס אליהן נע האורגניזם, ומדדנו את ההתנהגות יחסית לראשיות אלה, ותיארנו את תהליך הצמיחה וההתמיינות (מורפוגנזה)  של ההתנהגות מחוסר תנועה לתנועה עשירה וחופשית (תנועה רציונלית?), ואת התהליך ההפוך של הצטמצמות החופש התנועתי במצבי עקה. חוקים אלה יודגמו בהרצאה במגוון מינים.