ארועים עתידיים

German Scholars of Humanities on the Move: Alexander von Humboldt and Adelbert von Chamisso
יום שני 20/02/17, 18:30 עד 20:00
Starting with Johann Gottfried Herder’s This Too a Philosophy of History for the Formation of...
העולם הדתי של יהודי בגדאד וביטוייו בחפצים, במנהגים ובטקסים
יום רביעי 22/02/17, 18:00 עד 20:00
מעטות הערים בעת החדשה אשר הניבו פסיפס תרבותי רבגוני כל כך כמו בגדאד. למן ההוגים האורתודוכסים בעלי-...
פותחים שבוע – האדם וסביבתו / תרומה
יום ראשון 26/02/17, 18:00 עד 19:00
סיפור הבריאה המקראי נחתם בלידתו של יצור אנושי הנבדל מסביבתו ומחויב לה; אחר ושונה מיתר הנבראים אך גם...
Theology and the Sciences
יום שני 27/02/17, 10:00 עד 11:30
Much has been written and said about the “crisis of the humanities.” It is time to move beyond a...
הידברות ודיאלוג בקמפוס
יום שלישי 28/02/17, 09:15 עד 15:30
פותחים שבוע – האדם וסביבתו / תצוה
יום ראשון 05/03/17, 18:00 עד 19:00
סיפור הבריאה המקראי נחתם בלידתו של יצור אנושי הנבדל מסביבתו ומחויב לה; אחר ושונה מיתר הנבראים אך גם...

Pages