ארועים קודמים

פותחים שבוע – האדם וסביבתו / שמות
יום ראשון 15/01/17, 18:00 עד 19:00
סיפור הבריאה המקראי נחתם בלידתו של יצור אנושי הנבדל מסביבתו ומחויב לה; אחר ושונה מיתר הנבראים אך גם...
חזות שמרנית, פסיקה מקורית: ההלכה בקרב חכמי בגדאד בדורות האחרונים
יום רביעי 11/01/17, 18:00 עד 20:00
מעטות הערים בעת החדשה אשר הניבו פסיפס תרבותי רבגוני כל כך כמו בגדאד. למן ההוגים האורתודוכסים בעלי-...
שאלת קיומה של מיסטיקה יהודית
יום שני 09/01/17, 19:00 עד 21:00
בספר דן הוס בהקשרים ההיסטוריים ובתהליכים הדיסקורסיביים שהביאו להבניית המושג מיסטיקה יהודית. המחבר...
פותחים שבוע – האדם וסביבתו / ויחי
יום ראשון 08/01/17, 18:00 עד 19:00
סיפור הבריאה המקראי נחתם בלידתו של יצור אנושי הנבדל מסביבתו ומחויב לה; אחר ושונה מיתר הנבראים אך גם...
פותחים שבוע – האדם וסביבתו / ויגש
יום ראשון 01/01/17, 18:00 עד 19:00
סיפור הבריאה המקראי נחתם בלידתו של יצור אנושי הנבדל מסביבתו ומחויב לה; אחר ושונה מיתר הנבראים אך גם...

Pages