השתלמות מורים: קבוצת חשיבה ומחקר

שנות פעילות: 2009

סטטוס:

לא פעילה
משתתפים: 

יעל אוהד קרני, שירין ג'באלי, אביגייל גייגר, רחל וולפיש, תמיר יעקובוביץ, נעם ליפשיץ, עמיעד מלצר, הילה פיסצקי

להשקפתנו, איכות המורים מושפעת באופן ניכר ממידת שיתופם בחשיבה אסטרטגית, בקבלת החלטות ובעיצוב המערכת החינוכית. מעורבותם הפעילה של מורים בתהליכי חשיבה כאלה יכולה גם לשמש מנוף להשבת אמון הציבור בהם, לקדם את מעמדם ולסייע בשיפור החינוך בכללותו. 

השתלמות זו נולדה מתוך כוונה לאפשר למורים לקיים דיון מקצועי בסוגיות ליבה תיאורטיות ומעשיות העולות מתוך עבודת ההוראה היומיומית. מטרת ההשתלמות הייתה לסייע למורים בגיבוש "קולם הפרופסיונלי" כחלק מפיתוחם המקצועי, בעזרת מתודולוגיה רפלקטיבית ודיאלוגית. 
במסגרת ההשתלמות התקיימו עשר פגישות דיון וחשיבה. המורים כתבו תיאורי מקרה שעל בסיסם התקיימו דיונים בסוגיות כמו גבולות מקצוע ההוראה והמתח בין האופי הפרופסיונלי לאופי האמנותי של התפקיד.