מחקר על דיאספורות

שנות פעילות: 2012 - 2013

סטטוס:

לא פעילה

הפרויקט שם לו למטרה לנתח את הגורמים המרכיבים את הזהות הספרדית הישראלית בהקשרים לאומיים על ידי לימוד המקרה של הדיאספורה התורכית היהודית בישראל ושל הדיאספורה היהודית בתורכיה. בחינה של תהליך השינוי שעברה קהילה זו, מגולה יהודית בתורכיה לגולה יהודית תורכית בישראל, מבקשת להעמיק את הבנתנו את ההיסטוריה של הגלויות היהודיות ואת הדרך שבה מובנות גולות באגן המזרחי של הים התיכון. הפרויקט, המבוסס על ראיונות ומקורות כתובים בתורכיה ובישראל, יחקור את המניעים שהובילו את הקהילה היהודית בתורכיה להגר לישראל ואת התהליכים השונים שעברו על חבריה בישראל לאחר הגירתם – משילוב ועד ניכור. הפרויקט יבחן גם את השאלה איזה תפקיד שיחקו פערי דורות, הבדלים במעמד, מין ומצב חברתי-כלכלי בתהליכים אלו. כמו כן יעמוד הפרויקט על ההשפעה של השסע העדתי, האשכנזי–ספרדי, על תהליכי הקליטה של יהודים תורכים בישראל.