קבוצות מחקר

קבוצות מחקר פעילות

עבודות שקופות
עתיד הצדק: היבטים בין-תחומיים של צדק בהקשר של סכסוכים עכשוויים
תנועות דתיות חדשות בישראל – מרכז מיד"ע
כתיבה מחדש: יהודי אתיופיה כותבים את סיפורם
עזה: לתבנית נופה של הטרוטופיה ישראלית
ועדת היגוי ליצירת מסמך מדיניות לשמירה ולהצגה של עתיקות ירושלים
קידום ערכים דמוקרטיים וליברליים בקרב בני נוער בירושלים: פרויקט משותף עם המוזיאון לאמנות האסלאם ומדרשת אדם לדמוקרטיה ולשלום
יצירת תוכנית לימוד אלטרנטיבית ללימודי השפה הערבית בבתי ספר יהודיים
תרגום ספרות ערבית לעברית: פורום המתרגמים ערבית–עברית
פרספקטיבות מזרחיות, פרספקטיבות יהודיות
מסע והגירה בספרות הערבית המודרנית
תכנון ובנייה במזרח ירושלים
פסיכואנליזה וקבלה
קשרי המחקר בין ישראל לגרמניה בתחום מדעי הרוח (1970—2000): היבטים של ידע ובילטרליות
מגמות בחקר האקדמיה בישראל: דיון רב-תחומי
תכנון כולל של מערכת החינוך בישראל: האם יש בו צורך ואם כן האם זה אפשרי, וכיצד לבצעו על מנת שישיג את מטרותיו
העדפה מתקנת על בסיס חברתי-כלכלי בתקצוב מערכת החינוך
העדה הדרוזית: שייכות, זהות ואתגרים לעתיד
מדידה והערכה בשירות הלמידה
רוחניות בחינוך
טכנולוגיות גנומיות מתקדמות בהיריון
גרים, חוזרים ומשתלבים: מגמות הצטרפות חדשות אל העם היהודי
אזרחות על תנאי? יוזמות חקיקה הפוגעות בזכויות האזרח בישראל
פורום דוסטרובסקי לחינוך למוסיקה ולמחול
קבוצת הדיון המושגית

Pages

Out Of Context 1Out Of Context 1

קבוצות מחקר לא פעילות

תורת הידיעה
סמינר תיאוריה של המשפט ומדעי היהדות
יהודים צבע גזע
ירושלים שלי, שלך ושלנו: השתלמות בנושא הפסיפס האנושי בירושלים
צירי מחקר מרכזיים בהיסטוריה המודרנית של תורכיה
זמן קוסמולוגי וזמן תודעתי
בחינות בגרות בישראל
משפט, חברה ותרבות יהודית
אורבניות ים תיכונית
המורה – מעמד, פרופסיה והכשרה
הטמעת חשיבה מגדרית
היהדות הקונסרבטיבית: הלכה, תרבות וסוציולוגיה
העברת זיכרון ובדיון
החברה החרדית-לאומית ותפיסת המודרנה ופוסט-מודרנה בחברה המערבית
מזרח תיכון משתנה: נקודות המבט של תורכיה וישראל
חסרי בית בישראל: היבטים אמפיריים ומוסדיים
פיתוח חשיבה אסטרטגית ועיצוב מדיניות בקרב בכירי משרד החינוך 
תפיסות של אלוהים ושל זמן בעידן פוסט-הומניסטי
בני נוער ערבים בישראל בצומת תרבויות: סוגיות חינוכיות, דילמות ערכיות והבניה חברתית
הרומן כמסגרת חדשה לחשיבה על המזרח התיכון בעידן המודרני
תוכנית מנהלים: זהות יהודית מגוונת במערכת חינוכית משותפת
מנגנוני שליטה והדרה של אליטות בעולם הערבי
מוטיבציה בקרב מורים ערבים
קידום שינוי חברתי באמצעות חקיקה
סובייקטיביות בפילוסופיה ובתיאולוגיה נוצרית
העברית כשפת תרבות
בניית מנגנון ניהול לאזורים כלכליים ימיים בלעדיים במזרח הים התיכון: בניית אמון בר קיימא
אתגרים בהוראת המקרא בחינוך הממלכתי
חינוך אזרחי בישראל
מפגשים בין האנתרופולוגיה להיסטוריה במחקר המרחב הישראלי-פלסטיני

Pages

Out Of Context 2Out Of Context 2