קבוצות מחקר

קבוצות מחקר פעילות

אופק לתקשורת הערבית: פרויקט ון ליר אעלאם לתקשורת
עתיד הצדק: היבטים בין-תחומיים של צדק בהקשר של סכסוכים עכשוויים
תנועות דתיות חדשות בישראל – מרכז מיד"ע
כתיבה מחדש: יהודי אתיופיה כותבים את סיפורם
ועדת היגוי ליצירת מסמך מדיניות לשמירה ולהצגה של עתיקות ירושלים
קידום ערכים דמוקרטיים וליברליים בקרב בני נוער בירושלים: פרויקט משותף עם המוזיאון לאמנות האסלאם ומדרשת אדם לדמוקרטיה ולשלום
יצירת תוכנית לימוד אלטרנטיבית ללימודי השפה הערבית בבתי ספר יהודיים
מַכְּתוּבּ: חוג המתרגמים ערבית–עברית
פרספקטיבות מזרחיות, פרספקטיבות יהודיות
מסע והגירה בספרות הערבית המודרנית - זהות ומקום בספרות ובקולנוע הערביים המודרניים
תכנון ובנייה במזרח ירושלים
קשרי המחקר בין ישראל לגרמניה בתחום מדעי הרוח (1970—2000): היבטים של ידע ובילטרליות
מגמות בחקר האקדמיה בישראל: דיון רב-תחומי
תכנון כולל של מערכת החינוך בישראל: האם יש בו צורך ואם כן האם זה אפשרי, וכיצד לבצעו על מנת שישיג את מטרותיו
העדפה מתקנת על בסיס חברתי-כלכלי בתקצוב מערכת החינוך
העדה הדרוזית: שייכות, זהות ואתגרים לעתיד
מדידה והערכה בשירות הלמידה
טכנולוגיות גנומיות מתקדמות בהיריון
אזרחות על תנאי? יוזמות חקיקה הפוגעות בזכויות האזרח בישראל
פורום דוסטרובסקי לחינוך למוסיקה ולמחול
דת, כלכלה וחילון
משפחות בישראל בעידן האינדיבידואליזציה: מגדר, דת, לאומיות וזכויות אדם
מאזרחות חברתית לאזרחות כלכלית: נשים, רווחה וארגונים לא ממשלתיים – צוות מחקר
צמיחתו וגיבושו של המעמד הבינוני הערבי בישראל
משטר הדיור בישראל: קניין, בעלות ואי-שוויון

Pages

Out Of Context 1Out Of Context 1

קבוצות מחקר לא פעילות

החברה החרדית-לאומית ותפיסת המודרנה ופוסט-מודרנה בחברה המערבית
יהודים צבע גזע
מדיניות ציבורית ורב תרבותיות
סדנת מחקר: המחשבה הערבית והביקורת התרבותית החדשה – שנות השמונים ואחריהן
תפיסות של אלוהים ושל זמן בעידן פוסט-הומניסטי
החינוך היהודי בגיל הרך
פני האל
יחד לומדים על השואה
חברות נוצריות עכשוויות בארץ הקודש
סמינר מחקרי-מתודולוגי
השלטון המקומי הערבי בישראל
סובייקטיביות בפילוסופיה ובתיאולוגיה נוצרית
בניית מנגנון ניהול לאזורים כלכליים ימיים בלעדיים במזרח הים התיכון: בניית אמון בר קיימא
העברית כשפת תרבות
סדנאות בינלאומיות בהשתתפות עיתונאים תורכיים וישראליים - חלק ב
בתי תפילה ובתי קהילות בישראל
שיח טיפולי, אי-שוויון וגבולות לאומיים
מפגשים בין האנתרופולוגיה להיסטוריה במחקר המרחב הישראלי-פלסטיני
תנועת המוסר היהודית: תיאוריה, פרקטיקה והקשרים עכשוויים
פמיניזם ערבי
חוקרים ערבים צעירים
תפקידם של מכוני מחקר אזרחיים בעיצוב המדיניות התורכית
ניהליזם וגבולות הביקורת
חשיבה חוצת דיסציפלינות
שוויון הזדמנויות בארגוני עבודה בישראל
השתלמות מורים: קבוצת חשיבה ומחקר
מגדר ופוליטיקה
היררכיה בחינוך
דת, מדינה ומגדר
היהדות הרפורמית: סוציולוגיה, חינוך ותיאולוגיה

Pages

Out Of Context 2Out Of Context 2