קבוצות מחקר

קבוצות מחקר פעילות

אופק לתקשורת הערבית: פרויקט ון ליר אעלאם לתקשורת
עתיד הצדק: היבטים בין-תחומיים של צדק בהקשר של סכסוכים עכשוויים
תנועות דתיות חדשות בישראל – מרכז מיד"ע
כתיבה מחדש: יהודי אתיופיה כותבים את סיפורם
ועדת היגוי ליצירת מסמך מדיניות לשמירה ולהצגה של עתיקות ירושלים
קידום ערכים דמוקרטיים וליברליים בקרב בני נוער בירושלים: פרויקט משותף עם המוזיאון לאמנות האסלאם ומדרשת אדם לדמוקרטיה ולשלום
יצירת תוכנית לימוד אלטרנטיבית ללימודי השפה הערבית בבתי ספר יהודיים
מַכְּתוּבּ: חוג המתרגמים ערבית–עברית
פרספקטיבות מזרחיות, פרספקטיבות יהודיות
מסע והגירה בספרות הערבית המודרנית - זהות ומקום בספרות ובקולנוע הערביים המודרניים
תכנון ובנייה במזרח ירושלים
קשרי המחקר בין ישראל לגרמניה בתחום מדעי הרוח (1970—2000): היבטים של ידע ובילטרליות
מגמות בחקר האקדמיה בישראל: דיון רב-תחומי
תכנון כולל של מערכת החינוך בישראל: האם יש בו צורך ואם כן האם זה אפשרי, וכיצד לבצעו על מנת שישיג את מטרותיו
העדפה מתקנת על בסיס חברתי-כלכלי בתקצוב מערכת החינוך
העדה הדרוזית: שייכות, זהות ואתגרים לעתיד
טכנולוגיות גנומיות מתקדמות בהיריון
אזרחות על תנאי? יוזמות חקיקה הפוגעות בזכויות האזרח בישראל
פורום דוסטרובסקי לחינוך למוסיקה ולמחול
דת, כלכלה וחילון
משפחות בישראל בעידן האינדיבידואליזציה: מגדר, דת, לאומיות וזכויות אדם
מאזרחות חברתית לאזרחות כלכלית: נשים, רווחה וארגונים לא ממשלתיים – צוות מחקר
צמיחתו וגיבושו של המעמד הבינוני הערבי בישראל
משטר הדיור בישראל: קניין, בעלות ואי-שוויון
ישראל שוויונית? מדיבורים לאסטרטגיה

Pages

Out Of Context 1Out Of Context 1

קבוצות מחקר לא פעילות

הגירה ותיאולוגיה במפגש בין מסורת, מודרנה ופוסט-מודרנה
שיח בין עולמות
הזהות הלאומית בזמננו: היבטים חברתיים, תרבותיים ופוליטיים
השתלמות מורים במחקר: חינוך מורים חושבים
גילנות בחברה הישראלית
דת ומעמד
קידום שינוי חברתי באמצעות חקיקה
מעורבותם של ארגוני המגזר השלישי במערכת החינוך
הרומן כמסגרת חדשה לחשיבה על המזרח התיכון בעידן המודרני
פסיכואנליזה וקבלה
ממשל ומשילות בעם היהודי
חינוך אזרחי בישראל
המדינה בראי החינוך
השתלמות מורים: יהדות ודמוקרטיה
הגדולים – האישים הגדולים שעיצבו את פני היהדות החרדית בישראל
מגדר ופוליטיקה
רוחניות בחינוך
המזרח כותב את עצמו
היבטים פוליטיים בתרבות העידן החדש
קבוצת הדיון המושגית
סמינר תיאוריה של המשפט ומדעי היהדות
סדנת מחקר: פוסט-כמאליזם
מחקר על דיאספורות
בניית מנגנון ניהול לאזורים כלכליים ימיים בלעדיים במזרח הים התיכון: בניית אמון בר קיימא
ידע אנתרופולוגי
גבולות מצטלבים
חטיבות הביניים בישראל
רשויות מקומיות ומשרד החינוך – בין אמון לרגולציה
רגולציה וחינוך
חברות נוצריות עכשוויות בארץ הקודש

Pages

Out Of Context 2Out Of Context 2