קבוצות מחקר

קבוצות מחקר פעילות

עבודות שקופות
עתיד הצדק: היבטים בין-תחומיים של צדק בהקשר של סכסוכים עכשוויים
תנועות דתיות חדשות בישראל – מרכז מיד"ע
כתיבה מחדש: יהודי אתיופיה כותבים את סיפורם
עזה: לתבנית נופה של הטרוטופיה ישראלית
ועדת היגוי ליצירת מסמך מדיניות לשמירה ולהצגה של עתיקות ירושלים
קידום ערכים דמוקרטיים וליברליים בקרב בני נוער בירושלים: פרויקט משותף עם המוזיאון לאמנות האסלאם ומדרשת אדם לדמוקרטיה ולשלום
יצירת תוכנית לימוד אלטרנטיבית ללימודי השפה הערבית בבתי ספר יהודיים
תרגום ספרות ערבית לעברית: פורום המתרגמים ערבית–עברית
פרספקטיבות מזרחיות, פרספקטיבות יהודיות
מסע והגירה בספרות הערבית המודרנית
תכנון ובנייה במזרח ירושלים
פסיכואנליזה וקבלה
קשרי המחקר בין ישראל לגרמניה בתחום מדעי הרוח (1970—2000): היבטים של ידע ובילטרליות
מגמות בחקר האקדמיה בישראל: דיון רב-תחומי
תכנון כולל של מערכת החינוך בישראל: האם יש בו צורך ואם כן האם זה אפשרי, וכיצד לבצעו על מנת שישיג את מטרותיו
העדפה מתקנת על בסיס חברתי-כלכלי בתקצוב מערכת החינוך
העדה הדרוזית: שייכות, זהות ואתגרים לעתיד
מדידה והערכה בשירות הלמידה
רוחניות בחינוך
טכנולוגיות גנומיות מתקדמות בהיריון
גרים, חוזרים ומשתלבים: מגמות הצטרפות חדשות אל העם היהודי
אזרחות על תנאי? יוזמות חקיקה הפוגעות בזכויות האזרח בישראל
פורום דוסטרובסקי לחינוך למוסיקה ולמחול
קבוצת הדיון המושגית

Pages

Out Of Context 1Out Of Context 1

קבוצות מחקר לא פעילות

גזע בעידן הגנום
בניית מנגנון ניהול לאזורים כלכליים ימיים בלעדיים במזרח הים התיכון: בניית אמון בר קיימא
תפיסות חדשות של מגדר, אהבה והמשפחה היהודית
חינוך אזרחי בישראל
השתלמות מורים: חינוך חברתי בלמידה פעילה למחנכים בבית הספר במזרח ירושלים
לקראת מחשבה פוליטית מקומית
הערבית בישראל: שפה, כוח, שיח
מידע, ידע, דעה ודעת: מעמד הדעת וארגון הידע
סדנת מחקר: פוסט-כמאליזם
סדנה לכתיבת הגות יהודית
פוסט-קומוניזם והמחשבה הפוליטית והדתית באגן המזרחי של הים התיכון
זהויות יהודיות, פוליטיקה וחברה בישראל
פני האל
הגירה ותיאולוגיה במפגש בין מסורת, מודרנה ופוסט-מודרנה
הזהות הלאומית בזמננו: היבטים חברתיים, תרבותיים ופוליטיים
גבולות מצטלבים
זהות ומעמד
דת ומעמד
גלגוליהם של רעיונות מיתיים באסלאם השיעי
אוטונומיה חינוכית וזכויות קולקטיביות, הפרטה ובחירה ולימודי ליבה בראי החקיקה החינוכית
רשויות מקומיות ומשרד החינוך – בין אמון לרגולציה
השתלמות מורים במחקר: חינוך מורים חושבים
ממשל ומשילות בעם היהודי
פמיניזם ערבי
חינוך והחברה האזרחית
ליברליזם ונאורות במחשבה הערבית לאחר שנת 1967
מדיניות ציבורית ורב תרבותיות
המזרח כותב את עצמו
קידום שינוי חברתי באמצעות חקיקה
היבטים פוליטיים בתרבות העידן החדש

Pages

Out Of Context 2Out Of Context 2