קבוצות מחקר

קבוצות מחקר פעילות

אופק לתקשורת הערבית: פרויקט ון ליר אעלאם לתקשורת
עבודות שקופות
עתיד הצדק: היבטים בין-תחומיים של צדק בהקשר של סכסוכים עכשוויים
תנועות דתיות חדשות בישראל – מרכז מיד"ע
כתיבה מחדש: יהודי אתיופיה כותבים את סיפורם
עזה: לתבנית נופה של הטרוטופיה ישראלית
ועדת היגוי ליצירת מסמך מדיניות לשמירה ולהצגה של עתיקות ירושלים
קידום ערכים דמוקרטיים וליברליים בקרב בני נוער בירושלים: פרויקט משותף עם המוזיאון לאמנות האסלאם ומדרשת אדם לדמוקרטיה ולשלום
יצירת תוכנית לימוד אלטרנטיבית ללימודי השפה הערבית בבתי ספר יהודיים
מַכְּתוּבּ: חוג המתרגמים ערבית–עברית
פרספקטיבות מזרחיות, פרספקטיבות יהודיות
מסע והגירה בספרות הערבית המודרנית
תכנון ובנייה במזרח ירושלים
פסיכואנליזה וקבלה
קשרי המחקר בין ישראל לגרמניה בתחום מדעי הרוח (1970—2000): היבטים של ידע ובילטרליות
מגמות בחקר האקדמיה בישראל: דיון רב-תחומי
תכנון כולל של מערכת החינוך בישראל: האם יש בו צורך ואם כן האם זה אפשרי, וכיצד לבצעו על מנת שישיג את מטרותיו
העדפה מתקנת על בסיס חברתי-כלכלי בתקצוב מערכת החינוך
העדה הדרוזית: שייכות, זהות ואתגרים לעתיד
מדידה והערכה בשירות הלמידה
רוחניות בחינוך
טכנולוגיות גנומיות מתקדמות בהיריון
גרים, חוזרים ומשתלבים: מגמות הצטרפות חדשות אל העם היהודי
אזרחות על תנאי? יוזמות חקיקה הפוגעות בזכויות האזרח בישראל
פורום דוסטרובסקי לחינוך למוסיקה ולמחול

Pages

Out Of Context 1Out Of Context 1

קבוצות מחקר לא פעילות

שאלות של צדק
המדינה בראי החינוך
דמוקרטיה וניאו-ליברליזם בעקבות המשבר הכלכלי
שיח טיפולי, אי-שוויון וגבולות לאומיים
הגדולים – האישים הגדולים שעיצבו את פני היהדות החרדית בישראל
יהודי המזרח, שאלת האוריינטליזם ותודעה מודרנית
תפקידם של מכוני מחקר אזרחיים בעיצוב המדיניות התורכית
הפיוט כצוהר תרבותי
מגדר ופוליטיקה
משבר הלגיטימציה בדמוקרטיה ופוליטיקה של זהות בישראל
ההלכה כהתרחשות – מגמות חדשות בחקר הפילוסופיה של ההלכה
מכנה משותף
שוויון הזדמנויות בארגוני עבודה בישראל
הבניית זהות קולקטיבית
חטיבות הביניים בישראל
מחקר על דיאספורות
דת, מדינה ומגדר
רגולציה וחינוך
סדנאות בינלאומיות בהשתתפות עיתונאים תורכיים וישראליים - חלק ב
סדנאות בינלאומיות בהשתתפות עיתונאים תורכיים וישראליים
חילון והדתה
נופים ומנופים: טבע, סביבה וזהות לאומית בספרות הפלסטינית והישראלית
מבט פמיניסטי על ירושלים בזיקה להחלטה 1325 של מועצת הביטחון של האו"ם
המוות והפילוסופיה של ההלכה
מדידת הבלתי מדיד
משפט ומודרניות: ידע ומחשבה בין מזרח למערב
גזע בעידן הגנום
תפיסות חדשות של מגדר, אהבה והמשפחה היהודית
השתלמות מורים: חינוך חברתי בלמידה פעילה למחנכים בבית הספר במזרח ירושלים
פליטים בישראל

Pages

Out Of Context 2Out Of Context 2