קבוצות מחקר

קבוצות מחקר פעילות

אופק לתקשורת הערבית: פרויקט ון ליר אעלאם לתקשורת
עתיד הצדק: היבטים בין-תחומיים של צדק בהקשר של סכסוכים עכשוויים
תנועות דתיות חדשות בישראל – מרכז מיד"ע
כתיבה מחדש: יהודי אתיופיה כותבים את סיפורם
עזה: לתבנית נופה של הטרוטופיה ישראלית
ועדת היגוי ליצירת מסמך מדיניות לשמירה ולהצגה של עתיקות ירושלים
קידום ערכים דמוקרטיים וליברליים בקרב בני נוער בירושלים: פרויקט משותף עם המוזיאון לאמנות האסלאם ומדרשת אדם לדמוקרטיה ולשלום
יצירת תוכנית לימוד אלטרנטיבית ללימודי השפה הערבית בבתי ספר יהודיים
מַכְּתוּבּ: חוג המתרגמים ערבית–עברית
פרספקטיבות מזרחיות, פרספקטיבות יהודיות
מסע והגירה בספרות הערבית המודרנית
תכנון ובנייה במזרח ירושלים
פסיכואנליזה וקבלה
קשרי המחקר בין ישראל לגרמניה בתחום מדעי הרוח (1970—2000): היבטים של ידע ובילטרליות
מגמות בחקר האקדמיה בישראל: דיון רב-תחומי
תכנון כולל של מערכת החינוך בישראל: האם יש בו צורך ואם כן האם זה אפשרי, וכיצד לבצעו על מנת שישיג את מטרותיו
העדפה מתקנת על בסיס חברתי-כלכלי בתקצוב מערכת החינוך
העדה הדרוזית: שייכות, זהות ואתגרים לעתיד
מדידה והערכה בשירות הלמידה
טכנולוגיות גנומיות מתקדמות בהיריון
גרים, חוזרים ומשתלבים: מגמות הצטרפות חדשות אל העם היהודי
אזרחות על תנאי? יוזמות חקיקה הפוגעות בזכויות האזרח בישראל
פורום דוסטרובסקי לחינוך למוסיקה ולמחול
דת, כלכלה וחילון
משפחות בישראל בעידן האינדיבידואליזציה: מגדר, דת, לאומיות וזכויות אדם

Pages

Out Of Context 1Out Of Context 1

קבוצות מחקר לא פעילות

ההלכה כהתרחשות – מגמות חדשות בחקר הפילוסופיה של ההלכה
סדנאות בינלאומיות בהשתתפות עיתונאים תורכיים וישראליים
חוקרים ערבים צעירים
משבר הלגיטימציה בדמוקרטיה ופוליטיקה של זהות בישראל
הערבית בישראל: שפה, כוח, שיח
השתלמות מורים: קבוצת חשיבה ומחקר
הבניית זהות קולקטיבית
צדק צדק תרדוף: צדק חברתי בישראל – חזון ומימוש
חשיבה חוצת דיסציפלינות
נופים ומנופים: טבע, סביבה וזהות לאומית בספרות הפלסטינית והישראלית
חילון והדתה
פליטים בישראל
היררכיה בחינוך
גלגוליהם של רעיונות מיתיים באסלאם השיעי
המוות והפילוסופיה של ההלכה
אסטרטגיה לקידום מעמד האזרחים הערבים בישראל
אולטרה-אורתודוקסיה
צירי מחקר מרכזיים בהיסטוריה המודרנית של תורכיה
ירושלים שלי, שלך ושלנו: השתלמות בנושא הפסיפס האנושי בירושלים
גזע בעידן הגנום
היסטוריה של המושגים
יחסי הממסד הרבני וארגוני נשים: תכנון מדיניות ואסטרטגיה
לקראת מחשבה פוליטית מקומית
הקבוצה המשפטית
בחינות בגרות בישראל
אורבניות ים תיכונית
בניית מנגנון ניהול לאזורים כלכליים ימיים בלעדיים במזרח הים התיכון: בניית אמון בר קיימא
זהויות יהודיות, פוליטיקה וחברה בישראל
הטמעת חשיבה מגדרית
המורה – מעמד, פרופסיה והכשרה

Pages

Out Of Context 2Out Of Context 2