קבוצות מחקר

קבוצות מחקר פעילות

אופק לתקשורת הערבית: פרויקט ון ליר אעלאם לתקשורת
עתיד הצדק: היבטים בין-תחומיים של צדק בהקשר של סכסוכים עכשוויים
תנועות דתיות חדשות בישראל – מרכז מיד"ע
כתיבה מחדש: יהודי אתיופיה כותבים את סיפורם
ועדת היגוי ליצירת מסמך מדיניות לשמירה ולהצגה של עתיקות ירושלים
קידום ערכים דמוקרטיים וליברליים בקרב בני נוער בירושלים: פרויקט משותף עם המוזיאון לאמנות האסלאם ומדרשת אדם לדמוקרטיה ולשלום
יצירת תוכנית לימוד אלטרנטיבית ללימודי השפה הערבית בבתי ספר יהודיים
מַכְּתוּבּ: חוג המתרגמים ערבית–עברית
פרספקטיבות מזרחיות, פרספקטיבות יהודיות
מסע והגירה בספרות הערבית המודרנית - זהות ומקום בספרות ובקולנוע הערביים המודרניים
תכנון ובנייה במזרח ירושלים
קשרי המחקר בין ישראל לגרמניה בתחום מדעי הרוח (1970—2000): היבטים של ידע ובילטרליות
מגמות בחקר האקדמיה בישראל: דיון רב-תחומי
תכנון כולל של מערכת החינוך בישראל: האם יש בו צורך ואם כן האם זה אפשרי, וכיצד לבצעו על מנת שישיג את מטרותיו
העדפה מתקנת על בסיס חברתי-כלכלי בתקצוב מערכת החינוך
העדה הדרוזית: שייכות, זהות ואתגרים לעתיד
טכנולוגיות גנומיות מתקדמות בהיריון
אזרחות על תנאי? יוזמות חקיקה הפוגעות בזכויות האזרח בישראל
פורום דוסטרובסקי לחינוך למוסיקה ולמחול
דת, כלכלה וחילון
משפחות בישראל בעידן האינדיבידואליזציה: מגדר, דת, לאומיות וזכויות אדם
מאזרחות חברתית לאזרחות כלכלית: נשים, רווחה וארגונים לא ממשלתיים – צוות מחקר
צמיחתו וגיבושו של המעמד הבינוני הערבי בישראל
משטר הדיור בישראל: קניין, בעלות ואי-שוויון
ישראל שוויונית? מדיבורים לאסטרטגיה

Pages

Out Of Context 1Out Of Context 1

קבוצות מחקר לא פעילות

הבניית זהות קולקטיבית
בני נוער ערבים בישראל בצומת תרבויות: סוגיות חינוכיות, דילמות ערכיות והבניה חברתית
קפיטליזם ומגדר – צוות מחקר
תוכנית מנהלים: זהות יהודית מגוונת במערכת חינוכית משותפת
מבט פמיניסטי על ירושלים בזיקה להחלטה 1325 של מועצת הביטחון של האו"ם
מוטיבציה בקרב מורים ערבים
מרחב הביטחון
חילון והדתה
מוטיבים של קונפליקט בדמוקרטיות מזרח-תיכוניות: מבט השוואתי מטורקיה ומישראל
המוות והפילוסופיה של ההלכה
יהודים צבע גזע
אתגרים בהוראת המקרא בחינוך הממלכתי
סדנת מחקר: המחשבה הערבית והביקורת התרבותית החדשה – שנות השמונים ואחריהן
גזע בעידן הגנום
סדנת הקיץ לחוקרים צעירים בתרבות וזהות יהודית
פני האל
השתלמות מורים: יהדות ודמוקרטיה
חברות נוצריות עכשוויות בארץ הקודש
לקראת מחשבה פוליטית מקומית
עבודות שקופות
יועצים חרדיים
השלטון המקומי הערבי בישראל
הציונות והאימפריות
ארוס אינטלקטואלי
שיח טיפולי, אי-שוויון וגבולות לאומיים
זהויות יהודיות, פוליטיקה וחברה בישראל
סדנאות בינלאומיות בהשתתפות עיתונאים תורכיים וישראליים - חלק ב
הגירה ותיאולוגיה במפגש בין מסורת, מודרנה ופוסט-מודרנה
הזהות הלאומית בזמננו: היבטים חברתיים, תרבותיים ופוליטיים
פמיניזם ערבי

Pages

Out Of Context 2Out Of Context 2