קבוצות מחקר

קבוצות מחקר פעילות

עבודות שקופות
עתיד הצדק: היבטים בין-תחומיים של צדק בהקשר של סכסוכים עכשוויים
תנועות דתיות חדשות בישראל – מרכז מיד"ע
כתיבה מחדש: יהודי אתיופיה כותבים את סיפורם
עזה: לתבנית נופה של הטרוטופיה ישראלית
ועדת היגוי ליצירת מסמך מדיניות לשמירה ולהצגה של עתיקות ירושלים
קידום ערכים דמוקרטיים וליברליים בקרב בני נוער בירושלים: פרויקט משותף עם המוזיאון לאמנות האסלאם ומדרשת אדם לדמוקרטיה ולשלום
יצירת תוכנית לימוד אלטרנטיבית ללימודי השפה הערבית בבתי ספר יהודיים
תרגום ספרות ערבית לעברית: פורום המתרגמים ערבית–עברית
פרספקטיבות מזרחיות, פרספקטיבות יהודיות
מסע והגירה בספרות הערבית המודרנית
תכנון ובנייה במזרח ירושלים
פסיכואנליזה וקבלה
קשרי המחקר בין ישראל לגרמניה בתחום מדעי הרוח (1970—2000): היבטים של ידע ובילטרליות
מגמות בחקר האקדמיה בישראל: דיון רב-תחומי
תכנון כולל של מערכת החינוך בישראל: האם יש בו צורך ואם כן האם זה אפשרי, וכיצד לבצעו על מנת שישיג את מטרותיו
העדפה מתקנת על בסיס חברתי-כלכלי בתקצוב מערכת החינוך
העדה הדרוזית: שייכות, זהות ואתגרים לעתיד
מדידה והערכה בשירות הלמידה
רוחניות בחינוך
טכנולוגיות גנומיות מתקדמות בהיריון
גרים, חוזרים ומשתלבים: מגמות הצטרפות חדשות אל העם היהודי
אזרחות על תנאי? יוזמות חקיקה הפוגעות בזכויות האזרח בישראל
פורום דוסטרובסקי לחינוך למוסיקה ולמחול
קבוצת הדיון המושגית

Pages

Out Of Context 1Out Of Context 1

קבוצות מחקר לא פעילות

בני נוער ערבים בישראל בצומת תרבויות: סוגיות חינוכיות, דילמות ערכיות והבניה חברתית
תוכנית מנהלים: זהות יהודית מגוונת במערכת חינוכית משותפת
שוויון הזדמנויות בארגוני עבודה בישראל
תפיסות של אלוהים ושל זמן בעידן פוסט-הומניסטי
מגדר ופוליטיקה
דת, מדינה ומגדר
סובייקטיביות בפילוסופיה ובתיאולוגיה נוצרית
מוטיבציה בקרב מורים ערבים
סדנאות בינלאומיות בהשתתפות עיתונאים תורכיים וישראליים - חלק ב
סדנאות בינלאומיות בהשתתפות עיתונאים תורכיים וישראליים
העברית כשפת תרבות
אתגרים בהוראת המקרא בחינוך הממלכתי
נופים ומנופים: טבע, סביבה וזהות לאומית בספרות הפלסטינית והישראלית
תנועת המוסר היהודית: תיאוריה, פרקטיקה והקשרים עכשוויים
השתלמות מורים: יהדות ודמוקרטיה
משפט ומודרניות: ידע ומחשבה בין מזרח למערב
מפגשים בין האנתרופולוגיה להיסטוריה במחקר המרחב הישראלי-פלסטיני
הציונות והאימפריות
פליטים בישראל
ניהליזם וגבולות הביקורת
יועצים חרדיים
פרויקט הים השחור: פונטוס כמרחב גישור
אסטרטגיה לקידום מעמד האזרחים הערבים בישראל
היהדות הרפורמית: סוציולוגיה, חינוך ותיאולוגיה
ארוס אינטלקטואלי
מדעי הרוח ומדע: מוח ותודעה
צירי מחקר מרכזיים בהיסטוריה המודרנית של תורכיה
הישיבה הליטאית וזיקותיה למרחב הציבורי בישראל
גילנות בחברה הישראלית
יהודים צבע גזע

Pages

Out Of Context 2Out Of Context 2