קבוצות מחקר

קבוצות מחקר פעילות

אופק לתקשורת הערבית: פרויקט ון ליר אעלאם לתקשורת
עתיד הצדק: היבטים בין-תחומיים של צדק בהקשר של סכסוכים עכשוויים
תנועות דתיות חדשות בישראל – מרכז מיד"ע
כתיבה מחדש: יהודי אתיופיה כותבים את סיפורם
ועדת היגוי ליצירת מסמך מדיניות לשמירה ולהצגה של עתיקות ירושלים
קידום ערכים דמוקרטיים וליברליים בקרב בני נוער בירושלים: פרויקט משותף עם המוזיאון לאמנות האסלאם ומדרשת אדם לדמוקרטיה ולשלום
יצירת תוכנית לימוד אלטרנטיבית ללימודי השפה הערבית בבתי ספר יהודיים
מַכְּתוּבּ: חוג המתרגמים ערבית–עברית
פרספקטיבות מזרחיות, פרספקטיבות יהודיות
מסע והגירה בספרות הערבית המודרנית - זהות ומקום בספרות ובקולנוע הערביים המודרניים
תכנון ובנייה במזרח ירושלים
קשרי המחקר בין ישראל לגרמניה בתחום מדעי הרוח (1970—2000): היבטים של ידע ובילטרליות
מגמות בחקר האקדמיה בישראל: דיון רב-תחומי
תכנון כולל של מערכת החינוך בישראל: האם יש בו צורך ואם כן האם זה אפשרי, וכיצד לבצעו על מנת שישיג את מטרותיו
העדפה מתקנת על בסיס חברתי-כלכלי בתקצוב מערכת החינוך
העדה הדרוזית: שייכות, זהות ואתגרים לעתיד
טכנולוגיות גנומיות מתקדמות בהיריון
אזרחות על תנאי? יוזמות חקיקה הפוגעות בזכויות האזרח בישראל
פורום דוסטרובסקי לחינוך למוסיקה ולמחול
דת, כלכלה וחילון
משפחות בישראל בעידן האינדיבידואליזציה: מגדר, דת, לאומיות וזכויות אדם
מאזרחות חברתית לאזרחות כלכלית: נשים, רווחה וארגונים לא ממשלתיים – צוות מחקר
צמיחתו וגיבושו של המעמד הבינוני הערבי בישראל
משטר הדיור בישראל: קניין, בעלות ואי-שוויון
ישראל שוויונית? מדיבורים לאסטרטגיה

Pages

Out Of Context 1Out Of Context 1

קבוצות מחקר לא פעילות

החלוקה וחלופותיה
הזהות הלאומית בזמננו: היבטים חברתיים, תרבותיים ופוליטיים
גילנות בחברה הישראלית
משפט, חברה ותרבות יהודית
הגירה ותיאולוגיה במפגש בין מסורת, מודרנה ופוסט-מודרנה
מטה נוער לשינוי חברתי (מנו"ע)
עזה: לתבנית נופה של הטרוטופיה ישראלית
לימודי (ביקורת) המוגבלות
דת ומעמד
מעורבותם של ארגוני המגזר השלישי במערכת החינוך
משטרה ושיטור
עיתונאים מקדמים זכויות אדם: השיח על זכויות האדם ואתגר ייצוג "האחר" בתקשורת
ממשל ומשילות בעם היהודי
המדינה בראי החינוך
יצירתן של סופרות ערביות צעירות
המזרח כותב את עצמו
הגדולים – האישים הגדולים שעיצבו את פני היהדות החרדית בישראל
הרומן כמסגרת חדשה לחשיבה על המזרח התיכון בעידן המודרני
סמינר תיאוריה של המשפט ומדעי היהדות
מכנה משותף
קפיטליזם ומגדר – צוות מחקר
היבטים פוליטיים בתרבות העידן החדש
מבט פמיניסטי על ירושלים בזיקה להחלטה 1325 של מועצת הביטחון של האו"ם
מחקר על דיאספורות
מוטיבים של קונפליקט בדמוקרטיות מזרח-תיכוניות: מבט השוואתי מטורקיה ומישראל
מרחב הביטחון
ידע אנתרופולוגי
חטיבות הביניים בישראל
יהודים צבע גזע
סדנת מחקר: המחשבה הערבית והביקורת התרבותית החדשה – שנות השמונים ואחריהן

Pages

Out Of Context 2Out Of Context 2