קבוצות מחקר

קבוצות מחקר פעילות

עבודות שקופות
עתיד הצדק: היבטים בין-תחומיים של צדק בהקשר של סכסוכים עכשוויים
תנועות דתיות חדשות בישראל – מרכז מיד"ע
כתיבה מחדש: יהודי אתיופיה כותבים את סיפורם
עזה: לתבנית נופה של הטרוטופיה ישראלית
ועדת היגוי ליצירת מסמך מדיניות לשמירה ולהצגה של עתיקות ירושלים
קידום ערכים דמוקרטיים וליברליים בקרב בני נוער בירושלים: פרויקט משותף עם המוזיאון לאמנות האסלאם ומדרשת אדם לדמוקרטיה ולשלום
יצירת תוכנית לימוד אלטרנטיבית ללימודי השפה הערבית בבתי ספר יהודיים
תרגום ספרות ערבית לעברית: פורום המתרגמים ערבית–עברית
פרספקטיבות מזרחיות, פרספקטיבות יהודיות
מסע והגירה בספרות הערבית המודרנית
תכנון ובנייה במזרח ירושלים
פסיכואנליזה וקבלה
קשרי המחקר בין ישראל לגרמניה בתחום מדעי הרוח (1970—2000): היבטים של ידע ובילטרליות
מגמות בחקר האקדמיה בישראל: דיון רב-תחומי
תכנון כולל של מערכת החינוך בישראל: האם יש בו צורך ואם כן האם זה אפשרי, וכיצד לבצעו על מנת שישיג את מטרותיו
העדפה מתקנת על בסיס חברתי-כלכלי בתקצוב מערכת החינוך
העדה הדרוזית: שייכות, זהות ואתגרים לעתיד
מדידה והערכה בשירות הלמידה
רוחניות בחינוך
טכנולוגיות גנומיות מתקדמות בהיריון
גרים, חוזרים ומשתלבים: מגמות הצטרפות חדשות אל העם היהודי
אזרחות על תנאי? יוזמות חקיקה הפוגעות בזכויות האזרח בישראל
פורום דוסטרובסקי לחינוך למוסיקה ולמחול
קבוצת הדיון המושגית

Pages

Out Of Context 1Out Of Context 1

קבוצות מחקר לא פעילות

שאלות של צדק
המדינה בראי החינוך
קידום שינוי חברתי באמצעות חקיקה
הפיוט כצוהר תרבותי
הגדולים – האישים הגדולים שעיצבו את פני היהדות החרדית בישראל
מוסר, גוף, חברה
מכנה משותף
פורום סביבה וקיימות אזורית
משבר הלגיטימציה בדמוקרטיה ופוליטיקה של זהות בישראל
ההלכה כהתרחשות – מגמות חדשות בחקר הפילוסופיה של ההלכה
הממשל הצבאי: כלכלה, ידע וזיכרון
הבניית זהות קולקטיבית
חטיבות הביניים בישראל
צדק צדק תרדוף: צדק חברתי בישראל – חזון ומימוש
מחקר על דיאספורות
החלוקה וחלופותיה
חילון והדתה
רגולציה וחינוך
לימודי (ביקורת) המוגבלות
מדידת הבלתי מדיד
עיתונאים מקדמים זכויות אדם: השיח על זכויות האדם ואתגר ייצוג "האחר" בתקשורת
מבט פמיניסטי על ירושלים בזיקה להחלטה 1325 של מועצת הביטחון של האו"ם
המוות והפילוסופיה של ההלכה
מוטיבים של קונפליקט בדמוקרטיות מזרח-תיכוניות: מבט השוואתי מטורקיה ומישראל
גזע בעידן הגנום
תפיסות חדשות של מגדר, אהבה והמשפחה היהודית
היסטוריה של המושגים
השתלמות מורים: חינוך חברתי בלמידה פעילה למחנכים בבית הספר במזרח ירושלים
יצירתן של סופרות ערביות צעירות
לקראת מחשבה פוליטית מקומית

Pages

Out Of Context 2Out Of Context 2