קבוצות מחקר

קבוצות מחקר לא פעילות

מנגנוני שליטה והדרה של אליטות בעולם הערבי
מפגשים בין האנתרופולוגיה להיסטוריה במחקר המרחב הישראלי-פלסטיני
מזרח תיכון משתנה: נקודות המבט של תורכיה וישראל
עיתונאים מקדמים זכויות אדם: השיח על זכויות האדם ואתגר ייצוג "האחר" בתקשורת
ניהליזם וגבולות הביקורת
חשיבה חוצת דיסציפלינות
היסטוריה של המושגים
השתלמות מורים: חינוך חברתי בלמידה פעילה למחנכים בבית הספר במזרח ירושלים
היהדות הרפורמית: סוציולוגיה, חינוך ותיאולוגיה
היררכיה בחינוך
יצירתן של סופרות ערביות צעירות
מדעי הרוח ומדע: מוח ותודעה
הישיבה הליטאית וזיקותיה למרחב הציבורי בישראל
אולטרה-אורתודוקסיה
קפיטליזם ומגדר – צוות מחקר
יחסי הממסד הרבני וארגוני נשים: תכנון מדיניות ואסטרטגיה
פרויקט הים השחור: פונטוס כמרחב גישור
מרחב הביטחון
קריאות בנוף הישראלי
הממשל הצבאי: כלכלה, ידע וזיכרון
השתלמות מורים: קבוצת חשיבה ומחקר
שאלות של צדק
בחינות בגרות בישראל
סדנת מחקר: המחשבה הערבית והביקורת התרבותית החדשה – שנות השמונים ואחריהן
פוסט-קומוניזם והמחשבה הפוליטית והדתית באגן המזרחי של הים התיכון
הפיוט כצוהר תרבותי
המורה – מעמד, פרופסיה והכשרה
פני האל
ההלכה כהתרחשות – מגמות חדשות בחקר הפילוסופיה של ההלכה
חסרי בית בישראל: היבטים אמפיריים ומוסדיים

Pages

Out Of Context 2Out Of Context 2