קבוצות מחקר

קבוצות מחקר לא פעילות

סמינר מחקרי-מתודולוגי
סדנאות בינלאומיות בהשתתפות עיתונאים תורכיים וישראליים - חלק ב
העברית כשפת תרבות
שיח טיפולי, אי-שוויון וגבולות לאומיים
בתי תפילה ובתי קהילות בישראל
תפקידם של מכוני מחקר אזרחיים בעיצוב המדיניות התורכית
חוקרים ערבים צעירים
מפגשים בין האנתרופולוגיה להיסטוריה במחקר המרחב הישראלי-פלסטיני
פמיניזם ערבי
תנועת המוסר היהודית: תיאוריה, פרקטיקה והקשרים עכשוויים
ניהליזם וגבולות הביקורת
שוויון הזדמנויות בארגוני עבודה בישראל
חשיבה חוצת דיסציפלינות
מגדר ופוליטיקה
השתלמות מורים: קבוצת חשיבה ומחקר
פסיכואנליזה וקבלה
היהדות הרפורמית: סוציולוגיה, חינוך ותיאולוגיה
דת, מדינה ומגדר
היררכיה בחינוך
רוחניות בחינוך
הישיבה הליטאית וזיקותיה למרחב הציבורי בישראל
סדנאות בינלאומיות בהשתתפות עיתונאים תורכיים וישראליים
אולטרה-אורתודוקסיה
נופים ומנופים: טבע, סביבה וזהות לאומית בספרות הפלסטינית והישראלית
ירושלים שלי, שלך ושלנו: השתלמות בנושא הפסיפס האנושי בירושלים
קריאות בנוף הישראלי
צדק צדק תרדוף: צדק חברתי בישראל – חזון ומימוש
יחסי הממסד הרבני וארגוני נשים: תכנון מדיניות ואסטרטגיה
בניית מנגנון ניהול לאזורים כלכליים ימיים בלעדיים במזרח הים התיכון: בניית אמון בר קיימא
שאלות של צדק

Pages

Out Of Context 2Out Of Context 2