קבוצות מחקר

קבוצות מחקר לא פעילות

הערבית בישראל: שפה, כוח, שיח
מגדר ופוליטיקה
המזרח כותב את עצמו
משפט, חברה ותרבות יהודית
הגדולים – האישים הגדולים שעיצבו את פני היהדות החרדית בישראל
פורום סביבה וקיימות אזורית
היבטים פוליטיים בתרבות העידן החדש
סמינר תיאוריה של המשפט ומדעי היהדות
לימודי (ביקורת) המוגבלות
מחקר על דיאספורות
מנגנוני שליטה והדרה של אליטות בעולם הערבי
חטיבות הביניים בישראל
עיתונאים מקדמים זכויות אדם: השיח על זכויות האדם ואתגר ייצוג "האחר" בתקשורת
ידע אנתרופולוגי
מזרח תיכון משתנה: נקודות המבט של תורכיה וישראל
חברות נוצריות עכשוויות בארץ הקודש
זהות והזדהות יהודית בת זמננו: הגדרות, מדדים אמפיריים והשוואות בינלאומיות
היסטוריה של המושגים
רגולציה וחינוך
השתלמות מורים: חינוך חברתי בלמידה פעילה למחנכים בבית הספר במזרח ירושלים
מדעי הרוח לאן?
החברה החרדית בישראל
קפיטליזם ומגדר – צוות מחקר
מדידת הבלתי מדיד
יצירתן של סופרות ערביות צעירות
פילוסופיה ומדעי היהדות
פרויקט הים השחור: פונטוס כמרחב גישור
תפיסות חדשות של מגדר, אהבה והמשפחה היהודית
מרחב הביטחון
מידע, ידע, דעה ודעת: מעמד הדעת וארגון הידע

Pages

Out Of Context 2Out Of Context 2