קבוצות מחקר

קבוצות מחקר פעילות

No result found

Pages

Out Of Context 1Out Of Context 1

קבוצות מחקר לא פעילות

סדנאות בינלאומיות בהשתתפות עיתונאים תורכיים וישראליים - חלק ב
שיח טיפולי, אי-שוויון וגבולות לאומיים
ידע אנתרופולוגי
חטיבות הביניים בישראל
פמיניזם ערבי
תפקידם של מכוני מחקר אזרחיים בעיצוב המדיניות התורכית
זהות והזדהות יהודית בת זמננו: הגדרות, מדדים אמפיריים והשוואות בינלאומיות
רגולציה וחינוך
מגדר ופוליטיקה
מדעי הרוח לאן?
החברה החרדית בישראל
מדידת הבלתי מדיד
שוויון הזדמנויות בארגוני עבודה בישראל
תפיסות חדשות של מגדר, אהבה והמשפחה היהודית
השתלמות מורים: חינוך חברתי בלמידה פעילה למחנכים בבית הספר במזרח ירושלים
פסיכואנליזה וקבלה
דת, מדינה ומגדר
פילוסופיה ומדעי היהדות
רוחניות בחינוך
סדנאות בינלאומיות בהשתתפות עיתונאים תורכיים וישראליים
זמן יהודי – מעגלי הזמן והחיים
מידע, ידע, דעה ודעת: מעמד הדעת וארגון הידע
נופים ומנופים: טבע, סביבה וזהות לאומית בספרות הפלסטינית והישראלית
המשפט העברי והישראלי כהזמנה לשיח פילוסופי וחברתי
סדנה לכתיבת הגות יהודית
צדק צדק תרדוף: צדק חברתי בישראל – חזון ומימוש
הפורום הירושלמי לארגוני התחדשות יהודית
זהות ומעמד
בניית מנגנון ניהול לאזורים כלכליים ימיים בלעדיים במזרח הים התיכון: בניית אמון בר קיימא
פליטים בישראל

Pages

Out Of Context 2Out Of Context 2