קבוצות מחקר

קבוצות מחקר פעילות

No result found

Pages

Out Of Context 1Out Of Context 1

קבוצות מחקר לא פעילות

הממשל הצבאי: כלכלה, ידע וזיכרון
זהות ומעמד
רשויות מקומיות ומשרד החינוך – בין אמון לרגולציה
תורת הידיעה
השתלמות מורים במחקר: חינוך מורים חושבים
ליברליזם ונאורות במחשבה הערבית לאחר שנת 1967
זמן קוסמולוגי וזמן תודעתי
אוטונומיה חינוכית וזכויות קולקטיביות, הפרטה ובחירה ולימודי ליבה בראי החקיקה החינוכית
משפט ומודרניות: ידע ומחשבה בין מזרח למערב
היהדות הקונסרבטיבית: הלכה, תרבות וסוציולוגיה
חינוך והחברה האזרחית
קידום שינוי חברתי באמצעות חקיקה
מדעי הרוח ומדע: מוח ותודעה
החברה החרדית-לאומית ותפיסת המודרנה ופוסט-מודרנה בחברה המערבית
גלגוליהם של רעיונות מיתיים באסלאם השיעי
מדיניות ציבורית ורב תרבותיות
מוסר, גוף, חברה
החינוך היהודי בגיל הרך
גרים, חוזרים ומשתלבים: מגמות הצטרפות חדשות אל העם היהודי
יחד לומדים על השואה
פורום סביבה וקיימות אזורית
תפיסות של אלוהים ושל זמן בעידן פוסט-הומניסטי
החלוקה וחלופותיה
סובייקטיביות בפילוסופיה ובתיאולוגיה נוצרית
סמינר מחקרי-מתודולוגי
משפט, חברה ותרבות יהודית
העברית כשפת תרבות
עזה: לתבנית נופה של הטרוטופיה ישראלית
בתי תפילה ובתי קהילות בישראל
לימודי (ביקורת) המוגבלות

Pages

Out Of Context 2Out Of Context 2