קבוצות מחקר

קבוצות מחקר פעילות

No result found

Pages

Out Of Context 1Out Of Context 1

קבוצות מחקר לא פעילות

גזע בעידן הגנום
סדנת הקיץ לחוקרים צעירים בתרבות וזהות יהודית
משטרה ושיטור
עיתונאים מקדמים זכויות אדם: השיח על זכויות האדם ואתגר ייצוג "האחר" בתקשורת
לקראת מחשבה פוליטית מקומית
יועצים חרדיים
הציונות והאימפריות
יצירתן של סופרות ערביות צעירות
זהויות יהודיות, פוליטיקה וחברה בישראל
ארוס אינטלקטואלי
הרומן כמסגרת חדשה לחשיבה על המזרח התיכון בעידן המודרני
הזהות הלאומית בזמננו: היבטים חברתיים, תרבותיים ופוליטיים
גילנות בחברה הישראלית
קפיטליזם ומגדר – צוות מחקר
הגירה ותיאולוגיה במפגש בין מסורת, מודרנה ופוסט-מודרנה
מבט פמיניסטי על ירושלים בזיקה להחלטה 1325 של מועצת הביטחון של האו"ם
מטה נוער לשינוי חברתי (מנו"ע)
פסיכואנליזה וקבלה
מרחב הביטחון
דת ומעמד
מעורבותם של ארגוני המגזר השלישי במערכת החינוך
יהודים צבע גזע
סדנת מחקר: המחשבה הערבית והביקורת התרבותית החדשה – שנות השמונים ואחריהן
ממשל ומשילות בעם היהודי
המדינה בראי החינוך
חברות נוצריות עכשוויות בארץ הקודש
המזרח כותב את עצמו
הגדולים – האישים הגדולים שעיצבו את פני היהדות החרדית בישראל
פני האל
סמינר תיאוריה של המשפט ומדעי היהדות

Pages

Out Of Context 2Out Of Context 2