קבוצות מחקר

קבוצות מחקר פעילות

No result found

Pages

Out Of Context 1Out Of Context 1

קבוצות מחקר לא פעילות

דת, מדינה ומגדר
שאלות של צדק
בחינות בגרות בישראל
פוסט-קומוניזם והמחשבה הפוליטית והדתית באגן המזרחי של הים התיכון
תוכנית מנהלים: זהות יהודית מגוונת במערכת חינוכית משותפת
הפיוט כצוהר תרבותי
המורה – מעמד, פרופסיה והכשרה
משטרה ושיטור
ההלכה כהתרחשות – מגמות חדשות בחקר הפילוסופיה של ההלכה
חסרי בית בישראל: היבטים אמפיריים ומוסדיים
צדק צדק תרדוף: צדק חברתי בישראל – חזון ומימוש
משבר הלגיטימציה בדמוקרטיה ופוליטיקה של זהות בישראל
סדנאות בינלאומיות בהשתתפות עיתונאים תורכיים וישראליים
פליטים בישראל
הבניית זהות קולקטיבית
פמיניזם ערבי
בני נוער ערבים בישראל בצומת תרבויות: סוגיות חינוכיות, דילמות ערכיות והבניה חברתית
מוטיבים של קונפליקט בדמוקרטיות מזרח-תיכוניות: מבט השוואתי מטורקיה ומישראל
אסטרטגיה לקידום מעמד האזרחים הערבים בישראל
חילון והדתה
מוטיבציה בקרב מורים ערבים
מבט פמיניסטי על ירושלים בזיקה להחלטה 1325 של מועצת הביטחון של האו"ם
ירושלים שלי, שלך ושלנו: השתלמות בנושא הפסיפס האנושי בירושלים
המוות והפילוסופיה של ההלכה
אתגרים בהוראת המקרא בחינוך הממלכתי
יהודים צבע גזע
סדנת הקיץ לחוקרים צעירים בתרבות וזהות יהודית
הקבוצה המשפטית
גזע בעידן הגנום
צירי מחקר מרכזיים בהיסטוריה המודרנית של תורכיה

Pages

Out Of Context 2Out Of Context 2