קבוצות מחקר

קבוצות מחקר פעילות

No result found

Pages

Out Of Context 1Out Of Context 1

קבוצות מחקר לא פעילות

משטרה ושיטור
אתגרים בהוראת המקרא בחינוך הממלכתי
עיתונאים מקדמים זכויות אדם: השיח על זכויות האדם ואתגר ייצוג "האחר" בתקשורת
סדנת הקיץ לחוקרים צעירים בתרבות וזהות יהודית
הרומן כמסגרת חדשה לחשיבה על המזרח התיכון בעידן המודרני
השתלמות מורים: יהדות ודמוקרטיה
יצירתן של סופרות ערביות צעירות
גזע בעידן הגנום
הציונות והאימפריות
מבט פמיניסטי על ירושלים בזיקה להחלטה 1325 של מועצת הביטחון של האו"ם
לקראת מחשבה פוליטית מקומית
יועצים חרדיים
קפיטליזם ומגדר – צוות מחקר
זהויות יהודיות, פוליטיקה וחברה בישראל
מוטיבים של קונפליקט בדמוקרטיות מזרח-תיכוניות: מבט השוואתי מטורקיה ומישראל
ארוס אינטלקטואלי
מרחב הביטחון
הגירה ותיאולוגיה במפגש בין מסורת, מודרנה ופוסט-מודרנה
הזהות הלאומית בזמננו: היבטים חברתיים, תרבותיים ופוליטיים
יהודים צבע גזע
גילנות בחברה הישראלית
סדנת מחקר: המחשבה הערבית והביקורת התרבותית החדשה – שנות השמונים ואחריהן
מעורבותם של ארגוני המגזר השלישי במערכת החינוך
פני האל
מטה נוער לשינוי חברתי (מנו"ע)
חברות נוצריות עכשוויות בארץ הקודש
דת ומעמד
ממשל ומשילות בעם היהודי
עבודות שקופות
המדינה בראי החינוך

Pages

Out Of Context 2Out Of Context 2