קבוצות מחקר

קבוצות מחקר פעילות

No result found

Pages

Out Of Context 1Out Of Context 1

קבוצות מחקר לא פעילות

מכנה משותף
בניית מנגנון ניהול לאזורים כלכליים ימיים בלעדיים במזרח הים התיכון: בניית אמון בר קיימא
השלטון המקומי הערבי בישראל
היבטים פוליטיים בתרבות העידן החדש
מחקר על דיאספורות
סדנאות בינלאומיות בהשתתפות עיתונאים תורכיים וישראליים - חלק ב
שיח טיפולי, אי-שוויון וגבולות לאומיים
ידע אנתרופולוגי
חטיבות הביניים בישראל
תפקידם של מכוני מחקר אזרחיים בעיצוב המדיניות התורכית
זהות והזדהות יהודית בת זמננו: הגדרות, מדדים אמפיריים והשוואות בינלאומיות
רגולציה וחינוך
פמיניזם ערבי
החברה החרדית בישראל
מדידת הבלתי מדיד
שוויון הזדמנויות בארגוני עבודה בישראל
מדעי הרוח לאן?
מגדר ופוליטיקה
השתלמות מורים: חינוך חברתי בלמידה פעילה למחנכים בבית הספר במזרח ירושלים
דמוקרטיה וניאו-ליברליזם בעקבות המשבר הכלכלי
דת, מדינה ומגדר
פילוסופיה ומדעי היהדות
תפיסות חדשות של מגדר, אהבה והמשפחה היהודית
רוחניות בחינוך
סדנאות בינלאומיות בהשתתפות עיתונאים תורכיים וישראליים
זמן יהודי – מעגלי הזמן והחיים
מידע, ידע, דעה ודעת: מעמד הדעת וארגון הידע
נופים ומנופים: טבע, סביבה וזהות לאומית בספרות הפלסטינית והישראלית
המשפט העברי והישראלי כהזמנה לשיח פילוסופי וחברתי
סדנה לכתיבת הגות יהודית

Pages

Out Of Context 2Out Of Context 2