קבוצות מחקר

קבוצות מחקר פעילות

No result found

Pages

Out Of Context 1Out Of Context 1

קבוצות מחקר לא פעילות

יהודים צבע גזע
סדנת מחקר: המחשבה הערבית והביקורת התרבותית החדשה – שנות השמונים ואחריהן
הפיוט כצוהר תרבותי
המורה – מעמד, פרופסיה והכשרה
חברות נוצריות עכשוויות בארץ הקודש
משבר הלגיטימציה בדמוקרטיה ופוליטיקה של זהות בישראל
ההלכה כהתרחשות – מגמות חדשות בחקר הפילוסופיה של ההלכה
חסרי בית בישראל: היבטים אמפיריים ומוסדיים
פני האל
הבניית זהות קולקטיבית
בני נוער ערבים בישראל בצומת תרבויות: סוגיות חינוכיות, דילמות ערכיות והבניה חברתית
עבודות שקופות
תוכנית מנהלים: זהות יהודית מגוונת במערכת חינוכית משותפת
השלטון המקומי הערבי בישראל
מוטיבציה בקרב מורים ערבים
סדנאות בינלאומיות בהשתתפות עיתונאים תורכיים וישראליים - חלק ב
שיח טיפולי, אי-שוויון וגבולות לאומיים
חילון והדתה
פמיניזם ערבי
תפקידם של מכוני מחקר אזרחיים בעיצוב המדיניות התורכית
המוות והפילוסופיה של ההלכה
אתגרים בהוראת המקרא בחינוך הממלכתי
מגדר ופוליטיקה
גזע בעידן הגנום
סדנת הקיץ לחוקרים צעירים בתרבות וזהות יהודית
השתלמות מורים: יהדות ודמוקרטיה
שוויון הזדמנויות בארגוני עבודה בישראל
יועצים חרדיים
פסיכואנליזה וקבלה
הציונות והאימפריות

Pages

Out Of Context 2Out Of Context 2