קבוצות מחקר

קבוצות מחקר פעילות

No result found

Pages

Out Of Context 1Out Of Context 1

קבוצות מחקר לא פעילות

גבולות מצטלבים
זמן קוסמולוגי וזמן תודעתי
אוטונומיה חינוכית וזכויות קולקטיביות, הפרטה ובחירה ולימודי ליבה בראי החקיקה החינוכית
מדידה והערכה בשירות הלמידה
רשויות מקומיות ומשרד החינוך – בין אמון לרגולציה
היהדות הקונסרבטיבית: הלכה, תרבות וסוציולוגיה
חינוך והחברה האזרחית
הציונות והאימפריות
מטה נוער לשינוי חברתי (מנו"ע)
נופים ומנופים: טבע, סביבה וזהות לאומית בספרות הפלסטינית והישראלית
מדיניות ציבורית ורב תרבותיות
קידום שינוי חברתי באמצעות חקיקה
ליברליזם ונאורות במחשבה הערבית לאחר שנת 1967
העברת זיכרון ובדיון
החברה החרדית-לאומית ותפיסת המודרנה ופוסט-מודרנה בחברה המערבית
תפיסות של אלוהים ושל זמן בעידן פוסט-הומניסטי
החינוך היהודי בגיל הרך
דמוקרטיה וניאו-ליברליזם בעקבות המשבר הכלכלי
מוסר, גוף, חברה
סובייקטיביות בפילוסופיה ובתיאולוגיה נוצרית
סמינר מחקרי-מתודולוגי
הערבית בישראל: שפה, כוח, שיח
מכנה משותף
בתי תפילה ובתי קהילות בישראל
משפט, חברה ותרבות יהודית
פורום סביבה וקיימות אזורית
יהודי המזרח, שאלת האוריינטליזם ותודעה מודרנית
העברית כשפת תרבות
מנגנוני שליטה והדרה של אליטות בעולם הערבי
מפגשים בין האנתרופולוגיה להיסטוריה במחקר המרחב הישראלי-פלסטיני

Pages

Out Of Context 2Out Of Context 2