קבוצות מחקר

קבוצות מחקר פעילות

No result found

Pages

Out Of Context 1Out Of Context 1

קבוצות מחקר לא פעילות

השלטון המקומי הערבי בישראל
ההלכה כהתרחשות – מגמות חדשות בחקר הפילוסופיה של ההלכה
סדנאות בינלאומיות בהשתתפות עיתונאים תורכיים וישראליים - חלק ב
חסרי בית בישראל: היבטים אמפיריים ומוסדיים
שיח טיפולי, אי-שוויון וגבולות לאומיים
משבר הלגיטימציה בדמוקרטיה ופוליטיקה של זהות בישראל
תוכנית מנהלים: זהות יהודית מגוונת במערכת חינוכית משותפת
תפקידם של מכוני מחקר אזרחיים בעיצוב המדיניות התורכית
הבניית זהות קולקטיבית
בני נוער ערבים בישראל בצומת תרבויות: סוגיות חינוכיות, דילמות ערכיות והבניה חברתית
פמיניזם ערבי
חילון והדתה
מוטיבציה בקרב מורים ערבים
שוויון הזדמנויות בארגוני עבודה בישראל
מגדר ופוליטיקה
המוות והפילוסופיה של ההלכה
פסיכואנליזה וקבלה
אתגרים בהוראת המקרא בחינוך הממלכתי
דת, מדינה ומגדר
סדנת הקיץ לחוקרים צעירים בתרבות וזהות יהודית
רוחניות בחינוך
השתלמות מורים: יהדות ודמוקרטיה
סדנאות בינלאומיות בהשתתפות עיתונאים תורכיים וישראליים
גזע בעידן הגנום

Pages

Out Of Context 2Out Of Context 2