קבוצות מחקר

קבוצות מחקר פעילות

No result found

Pages

Out Of Context 1Out Of Context 1

קבוצות מחקר לא פעילות

ירושלים שלי, שלך ושלנו: השתלמות בנושא הפסיפס האנושי בירושלים
עבודות שקופות
בחינות בגרות בישראל
סדנאות בינלאומיות בהשתתפות עיתונאים תורכיים וישראליים - חלק ב
שיח טיפולי, אי-שוויון וגבולות לאומיים
שאלות של צדק
פמיניזם ערבי
תפקידם של מכוני מחקר אזרחיים בעיצוב המדיניות התורכית
הפיוט כצוהר תרבותי
המורה – מעמד, פרופסיה והכשרה
שוויון הזדמנויות בארגוני עבודה בישראל
משבר הלגיטימציה בדמוקרטיה ופוליטיקה של זהות בישראל
מגדר ופוליטיקה
ההלכה כהתרחשות – מגמות חדשות בחקר הפילוסופיה של ההלכה
חסרי בית בישראל: היבטים אמפיריים ומוסדיים
הבניית זהות קולקטיבית
בני נוער ערבים בישראל בצומת תרבויות: סוגיות חינוכיות, דילמות ערכיות והבניה חברתית
תוכנית מנהלים: זהות יהודית מגוונת במערכת חינוכית משותפת
פסיכואנליזה וקבלה
דת, מדינה ומגדר
מוטיבציה בקרב מורים ערבים
רוחניות בחינוך
סדנאות בינלאומיות בהשתתפות עיתונאים תורכיים וישראליים
חילון והדתה

Pages

Out Of Context 2Out Of Context 2