סמינר תיאוריה של המשפט ומדעי היהדות

שנות פעילות: 2011 - 2018

סטטוס:

לא פעילה
משתתפים: 

איימי בירקן, דן ברא"ז, עמית גבריהו, תומר חזות, רחל פירסט, חגי פלאי, לוי יצחק קופר, חננאל רוזן, דניאל רייפמן, שנה שטראיך שיק, מרב שניצר, שובל שפט

בשיתוף עם בית הספר למשפטים ע"ש קרדוזו, ישיבה יוניברסיטי, ניו יורק, והפקולטה למשפטים של אוניברסיטת תל-אביב

 

בחקר המשפט הכללי קיים עניין הולך וגובר ביחסי הגומלין שבין המשפט ובין תחומי דעת אחרים ודיסציפלינות מדעיות אחרות. מחד גיסא, הולכת ומתחזקת התפיסה שלפיה המשפט הוא מעין עדשה שדרכה ניתן להתבונן מזווית חדשה בהתפתחויות חברתיות ופילוסופיות המתחוללות בהקשרי תרבות שונים. מאידך גיסא, חקר המשפט בתוך הקשרו התרבותי-היסטורי מסייע להעמקת הבנתנו את תופעת המשפט עצמה. 

לצורך מחקר על שאלת מקומה של ההלכה היהודית בעולם המשפט הכללי קובצו יחדיו כ-15 חוקרים העוסקים בהלכה היהודית בתקופות היסטוריות מגוונות. המחקר נעשה באמצעות התיאוריה הקלאסית של המשפט, התיאוריה העכשווית של המשפט והגישות הרב-תחומיות למשפט: משפט וספרות, משפט והיסטוריה ומשפט ותרבות, ומתוך בחינת האתגרים העומדים לפני השיח הרב-תחומי. מטרת הסמינר הייתה להנגיש את התיאוריה של המשפט לחוקרי המסורת היהודית מתוך אמונה שמפגש בין התחומים יהווה קרקע פורייה לצמיחתו של מחקר חדש ובעל ערך.

בתום תקופת פעילות הסמינר לשנת 2012, התקיים כנס בין-לאומי בן יומיים ובו הוצגו פרות מחקריהם של משתתפי הסמינר.

קבצים מצורפים: