מַכְּתוּבּ

מַכְּתוּבּ مكتوب היא סדרת ספרים ייחודית שעניינה תרגום לעברית של ספרות ערבית. יסודה בפורום המתרגמים במכון...

Pages