גבולות

קווי פרשת המים: גבולות ומרחבים באמנות היהודית העכשווית
30/10/2017 - 09:30 עד 31/10/2017 - 19:00
הכנס יעסוק בהקשרים היהודיים של האמנות העכשווית, בישראל ומחוצה לה, יציע פרשנויות מנקודות מבט מגוונות הנוגעות לתודעה יהודית וייצור חיבור בין המחקר האקדמי ליצירה האמנותית בשדה זה. הכנס יתבסס על נושאי התערוכות המוצגות בביאנלה 2017 ויתרום לחשיפה ולמיפוי רחב של העשייה היהודית העכשווית בתחומי האמנויות, על...
אקלים חוצה גבולות
16/03/2017 - 17:00 עד 19:00
כאן לא אפריקה: גבולות, טריטוריה, זהות
03/04/2016 - 18:30 עד 20:30
מאז שנות השישים מעורבת ישראל באפריקה – כלכלית, תרבותית ופוליטית. במהלך העשורים השתקעה "אפריקה" בתרבות הישראלית כמקום, כרעיון וכמושג גיאופוליטי. הספר מתאר את דרכי הבנייתה של הגיאוגרפיה המוסרית של ישראל באפריקה, שבאה לידי ביטוי בסיוע נרחב של ישראל למדינות אפריקה בשלל פרקטיקות ובהן ייצוא של ידע תכנוני...
תמר אריאלי
תמר אריאלי היא בוגרת האוניברסיטה העברית (גיאוגרפיה) ואוניברסיטת בר-אילן (ניהול ויישוב סכסוכים). כמו כן היא בוגרת תוכנית בית המדרש של בית מורשה בלימודי תלמוד. במהלך כתיבת עבודת הדוקטור זכתה תמר במלגת הנשיא של אוניברסיטת בר-אילן וכן במלגת מחקר מהמכון לדיפלומטיה ושיתוף פעולה אזורי של אוניברסיטת תל-...
ירושלים היא "עיר ממוגדרת" שבה גברים ונשים מתנועעים במרחבים מוסדרים שאינם נכנעים לקווי הגבול המוכרים או הלא מוכרים כ"קווי 1967" או "קווי ירושלים המאוחדת". במרחב הזה נשים יהודיות, פלסטיניות, חילוניות ודתיות מתנהלות במסלולי חיים נפרדים וקבועים שנפגשים חלקית ובאופן מצומצם. מסלולים אלו מבטאים את גבולות...