חינוך

משבר ההוראה: לקראת הכשרת מורים מתוקנת
מהי דמות המורה הרצוי? מהי ההכשרה הנכונה להוראה? כיצד לשפר את מעמד מקצוע ההוראה ולמשוך אליו מועמדים ראויים? מה צריך להיות מעמדן של המכללות להוראה? כיצד לחזק את השותפות בין המוסדות להכשרה להוראה ובין בתי הספר? כיצד ראוי לפתח את המורים ולתמוך בהם בתחילת דרכם ולאורך חייהם המקצועיים? האם ראוי ליצור...
סמינר לימוד המיועד לכל הדוקטורנטים, עוזרי המחקר והרכזים המשתתפים בקבוצות ובפרויקטים בתחום החינוך במכון ון ליר בירושלים. הסמינר בנוי ממפגשים חודשיים, ומטרתו לקדם, לפתח ולטפח את חברי הסגל הצעירים. בכל שנה נבחר לדיון נושא אחר בתחום המחקרי המתודולוגי. אלה הם כמה מהנושאים שבהם התמקד הסמינר: ניתוח השאלות...
מדידת הבלתי מדיד
ככל שהעולם נהיה תחרותי ומבוזר יותר כן גוברת הדרישה לבקרה כמותית, גם על תחומים שפעם נחשבו בלתי ניתנים למדידה כגון חינוך, בריאות, רווחה ומחקר. בעיות מדידה מופיעות ברמת המיקרו – למשל מדידת התפוקה של בית ספר או בית חולים לצורך בקרה תפעולית; וברמת המקרו – למשל מדידת התפוקה של תחום החינוך או הבריאות...
האם מצטמצמים הפערים בחינוך?
עבודה זו בוחנת את התפתחות הפערים בהישגי התלמידים בחינוך העברי במהלך שנות הלימוד. בחינות המיצ“ב שבהן נבחנים התלמידים בכיתות ב‘, ה‘ וח‘ מאפשרות מעקב אחר התפתחות ההישגים והפעלת תוכניות חינוכיות המכוונות לצמצום פערים בהישגים בין קבוצות שונות באוכלוסייה. תוצאות העבודה מראות כי בין כיתה ה‘ לכיתה ח‘ גדלים...
אסמהאן מסרי-חרזאללה
ד"ר אסמהאן מסרי-חרזאללה היא בעלת תואר ראשון בחינוך ובגיאוגרפיה, תואר שני בגיאוגרפיה ותכנון עירוני, תואר שני במדיניות ומינהל ותואר שלישי בגיאוגרפיה – כולם מן האוניברסיטה העברית בירושלים. עבודת התזה שלה עסקה בהגירת נשים פלסטיניות ישראליות לירושלים, ועבודת הדוקטור שלה – בהגירת פלסטינים ישראלים...
ירושלים שלי, שלך ושלנו: השתלמות בנושא הפסיפס האנושי בירושלים
ירושלים היא עיר ייחודית הממלאת היסטורית תפקיד מרכזי בשלוש הדתות. בעת החדשה מתאפיינת העיר בהרכב אוכלוסייה רב-דתי, עדתי ולאומי ובריבוי סתירות ומתחים בין תושביה. מכון ון ליר בשיתוף עם עיריית ירושלים קיים השתלמות שהפגישה מורים ירושלמים – יהודים וערבים – עם ההתפתחויות והשינויים שחלו בירושלים בשנים...
יחד לומדים על השואה
השואה, כנושא שנלמד, נחקר ונדון בספרה הציבורית, מעצבת את הזהות האזרחית בישראל, ויש לה השפעה מכרעת על הזירה האזרחית הישראלית. הואיל וכך מן הראוי שתשמש נושא לדיון בין כל אזרחי המדינה ובכלל זה – ואולי בעיקר – בין פלסטינים ליהודים אזרחי ישראל.  התוכנית ביקשה להפוך את השואה לנושא לדיון במפגשים בין יהודים...
השתלמות מורים: חינוך חברתי בלמידה פעילה למחנכים בבית הספר במזרח ירושלים
ההשתלמות נועדה לתת בידי מחנכים כלים ותכנים להתמודדות יעילה עם שעת המחנך. לשם כך דנו משתתפיה בתפקיד המורה כמחנך, למדו את עקרונות ההוראה הפעילה ובנו מערכי שיעור. אלה היו כמה מנושאי הלמידה: דינמיקה קבוצתית, תפקיד בית הספר בהקניית מיומנות וכישורי חיים לתלמידים, תפקיד המורה כמחנך ומטרות שיעורי החברה,...
מטה נוער לשינוי חברתי (מנו"ע)
מנחים: תמר הררי, מירב כהן וח'יר נגם   תוכנית זו הוקמה מתוך מחשבה שבקרב בני נוער המתנסים בתהליכים של שינוי חברתי מתפתחת אמונה ביכולתם להשפיע ומתחזק הרצון להשתתף בחיים האזרחיים בחברה, כבני נוער כיום וכבוגרים בעתיד. מטרת התוכנית הייתה לטפח אזרחות פעילה אצל בני נוער ולעודד אותם להנהיג שינויים חברתיים...

Pages