טריטוריה

כאן לא אפריקה: גבולות, טריטוריה, זהות
03/04/2016 - 18:30 עד 20:30
מאז שנות השישים מעורבת ישראל באפריקה – כלכלית, תרבותית ופוליטית. במהלך העשורים השתקעה "אפריקה" בתרבות הישראלית כמקום, כרעיון וכמושג גיאופוליטי. הספר מתאר את דרכי הבנייתה של הגיאוגרפיה המוסרית של ישראל באפריקה, שבאה לידי ביטוי בסיוע נרחב של ישראל למדינות אפריקה בשלל פרקטיקות ובהן ייצוא של ידע תכנוני...
זהות מציירת טריטוריה: תפיסת המרחב של הערבים בישראל
באמצעות שיטות מחקר מקוריות ורבגוניות, המחבר מתמקד במגוון הדרכים שבהן מחלקים הערבים את המרחב הישראלי ליחידות טריטוריאליות, המשקפות נדבכים שונים ועוצמות משתנות בהגדרת זהותם הקיבוצית. המחקר חושף את קשת הניגודים והסתירות המאפיינים את מרקם הזהויות של הערבים בישראל, ומתחקה אחר התנאים המסייעים להם ליצור...
מרחב הביטחון
בישראל, הביטוי הטריטוריאלי של הביטחון נרחב ביותר. מערכת הביטחון, בעיקר באמצעות צה"ל, מחזיקה בצורות שונות ביותר ממחצית משטחי המדינה ומשפיעה עליהם. חותמו של הנוף הביטחוני ניכר בכל מקום בארץ: בערים, בשטחים הכפריים ובשטחים הפתוחים. השליטה וההשפעה הטריטוריאליות של מערכת הביטחון מתאפשרות בשל מעמדה המיוחד...