שמות

פותחים שבוע – האדם וסביבתו / שמות
15/01/2017 - 18:00 עד 19:00
סיפור הבריאה המקראי נחתם בלידתו של יצור אנושי הנבדל מסביבתו ומחויב לה; אחר ושונה מיתר הנבראים אך גם מעורב עמם ואחראי להם. התורה, על חלקיה השונים, בוחנת את האתגרים הניצבים בפני האדם בבואו לתפוס את מקומו בין שאר הנבראים ואת הצלחתו לעמוד באתגרים אלו; היא עוסקת ביחסם של נוחלי "צלם אלוהים" זה לזה, וכן...
פותחים שבוע – האלוהים והאדם / שמות
27/12/2015 - 18:00
הלוקח חלק במסע לאורכן של פרשיות השבוע עתיד להתוודע לדיוקנו יוצא הדופן של האל העברי. חומשי התורה משרטטים את דמותו הייחודית של אלוה, הדומה לדמויות אלוהיות אחרות בעולם העתיק אך גם שונה מהן שוני ניכר. נדמה כי יותר מכול מתייחד האל המקראי בזיקה הדו-ערכית שהוא מקיים עם ברואיו: בתביעות שהוא תובע מהם,...
פותחים שבוע - המודל המקראי ותפקידו בהיסטוריה / שמות
04/01/2015 - 18:00 עד 19:00
ספרים מסוימים הם תוצר של נסיבות היסטוריות ואילו ספרים אחרים עיצבו את ההיסטוריה. כזה הוא ספר הספרים. מראשית תולדותיו של הקיום האנושי התנ"ך משמש כמורה דרך וכמצפן. מנהיגים ופשוטי עם, מצביאים ומחוקקים, הילכו בין דפיו וביקשו לעצב את מציאות חייהם ואת סביבתם בהתאם לתובנותיו ולקחיו. יחידים וחברות התבוננו...
פותחים שבוע  - האדם ומשמעות החיים / שמות
15/12/2013 - 18:00 עד 19:00
המחזור השבעה-עשר של סדרת ההרצאות פותחים שבוע יוקדש בשנת תשע"ד לנושא האדם ומשמעות החיים. לצד התמקדותה בדיאלוג בין האדם לאלוהים התורה מקדישה מקום גם להתבוננות באדם עצמו, בחייו, במגבלותיו, באהבותיו, באושרו וביגונו. במחזור הרצאות זה נתוודע לרעיונותיהם של פרשנים קלאסיים ומודרנים שהציעו התבוננות מעמיקה...
פותחים שבוע – חברה וצדק חברתי / שמות
30/12/2012 - 18:00 עד 19:00
מחזור ה-16 של סדרת ההרצאות פותחים שבוע ייוחד בשנת תשע"ג לנושא חברה וצדק חברתי.  דרשנים לאורך הדורות פירשו את התורה כנושאת מסרים של צדק חברתי וכמבטאת שאיפה לבנייתה של חברת מופת. פרשנים ובעלי מדרש היו חלוקים בשאלות כגון מהי אותה חברת מופת שאליה מכוונת התורה? מהו היחס בין חובות היחיד לחברה לבין חובת...