גילנות

גילנות בחברה הישראלית: הבניה חברתית של הזִקנה בישראל
גילו של אדם איננו רק נתון מספרי או כרונולוגי. ההבניה החברתית של הגיל – קרי "גילנות" – ומשמעותה התרבותית של הבניה זו משקפות ערכים, דעות קדומות, הטיות רגשיות ואפליה מוסדית. הספר גילנות בחברה הישראלית: הבניה חברתית של הזִקנה בישראל מעניק לקוראים, לראשונה בישראל, סקירה מקיפה וביקורתית של תופעת הגילנות...
גילנות בחברה הישראלית
החברה הישראלית נבנתה בראשית דרכה על דמות הצבר – הישראלי החדש, הצעיר, החזק, היפוכו של היהודי הגלותי, הזקן, החלש, המנותק מהאדמה. אולם מאז ראשית ימי הקמת המדינה ועד היום התחולל בישראל שינוי דמוגרפי: החברה הישראלית הזדקנה במידה ניכרת, והיא עדיין נתונה בתהליך מתמשך של הזדקנות.בהקשר זה רווחת תופעת ה"...