מנכ"ל או מנכ"לית (COO) מכון ון ליר בירושלים

מועד כניסה לתפקיד: תחילת אוגוסט 2024

היקף המשרה: משרה מלאה (משרת אמון)

מקום העבודה: ירושלים

כפיפות: ראש מכון ון ליר (CEO)

 

*הקול הקורא נכתב בלשון זכר, אך מיועד לנשים וגברים גם יחד

 

הגדרות התפקיד:

המנהל הכללי של המכון הוא ראש הזרוע הארגונית והמנהלית של המוסד. מתוקף כך, עבודתו כוללת את התפקידים המפורטים להלן:

 • אחריות על הניהול והתפקוד השוטפים של המכון על כל אגפיו.
 • אחריות על כלל עובדי המכון ועל סדרי עבודתם.
 • שותפות בבניית תוכנית העבודה של המכון ותקצובה.
 • אחריות על ניהול תקציב המכון במסגרת תוכנית העבודה והנהלים, בכלל זה עבודה מול בנקים וגורמים פיננסיים אחרים.
 • אחריות על קיום ופיתוח של נוהלי העבודה של המכון על כלל אגפיו ומשימותיו.
 • אחריות על ניהול תקין של המכון למול הרשויות המוסמכות.
 • אחריות ישירה על מחלקות התפעול והאחזקה, הכספים ומשאבי האנוש.
 • פגישות סדירות עם נציגות העובדים מתוך שאיפה לשיתוף פעולה פורה לרווחת העובדים ולטובת המכון.
 • תיאום והובלה של עבודת המכון מול היועץ המשפטי, מבקר הפנים ורואה החשבון של המכון.
 • ריכוז והכנה של דיווחים תקופתיים לחבר המנהלים, לוועדת הכספים ולוועדת הביקורת של המכון, והשתתפות בישיבות העבודה של גופים אלו.
 • אחריות על פרויקטים בתחום הבינוי והפיתוח של תשתיות פיזיות במכון והובלה שלהם.
 • אחריות על כלל ההתקשרויות של המכון עם נותני שירותים חיצוניים וריכוז העבודה מולם.

הערה: ייתכנו שינויים בהגדרות התפקיד בעקבות שינויים במבנה הארגוני או החלטות ראש המכון.

 

דרישות התפקיד:

 • תואר ראשון בתחומים הרלוונטיים, כגון מִנהל עסקים, כלכלה או חשבונאות (עדיפות לבעלי תואר שני).
 • חמש שנות ניסיון מוכח בתפקיד ניהולי בכיר, או שווה ערך, בארגון בעל היקף פעילות עסקי וארגוני נרחב, רצוי מלכ"ר/חל"צ (עדיפות לארגון העוסק במחקר אקדמי או בתחום התרבות).
 • ידע וניסיון בהכנת תקציבים ותוכניות עבודה.
 • ידע וניסיון בניהול משא ומתן במגוון נושאים.
 • ניסיון בהובלת תהליכים ארגוניים.
 • ניסיון בעבודה עם ארגונים פילנתרופיים – יתרון.
 • ניסיון בעבודה בארגון בו קיים ארגון עובדים יציג – יתרון.
 • מחויבות לערכים המנחים את פעילות המכון ובהם התנגדות לאפליה וקידום שוויון, שאיפה לחיים משותפים בחברה בעלת שסעים עמוקים, ומחויבות למגוון אנושי ורעיוני.

 

כישורים נדרשים:

 • יכולת תכנון וארגון, יוזמה, הנעה עצמית, עבודה עצמאית ויכולת קבלת החלטות.
 • יחסי אנוש מעולים ויכולת עבודה בצוות.
 • ייצוגיות, מנהיגות ודוגמה אישית.
 • יכולת הנעה של עובדים/ות ושל יחידות במכון.
 • יכולת עבודה בסביבה מורכבת ובתנאי לחץ.
 • כושר ביטוי בכתב ובעל פה.
 • ידיעת שפות: עברית ברמת שפת אם, אנגלית טובה מאוד, ערבית – יתרון.

 

הבהרות:

 • מינוי המנכ"ל/מנכ"לית ייעשה לפי ההליך שנקבע על ידי ועדת האיתור.
 • ועדת האיתור שומרת לעצמה את הזכות לזמן לריאיון ו/או לשלוח לאבחון מקצועי את מי מהמועמדים לפי ראות עיניה.
 • ועדת האיתור רשאית לפנות ביוזמתה, בעצמה או באמצעות חברת איתור, למועמדים פוטנציאליים ולהזמינם להגיש את מועמדותם.
 • ועדת האיתור אינה מתחייבת כי בתום ההליך ייבחר מי מהמועמדים ו/או ייכרת חוזה העסָקה עם מי מהמועמדים.
 • ועדת האיתור רשאית בכל שלב, גם לאחר קבלת המידע על המועמדים במסגרת הליך האיתור: (1) להרחיב את החיפוש ולבחון מועמדים נוספים; (2) ו/או לבטל את ההליך ולא לבחור שום מועמד מקרב המועמדים; (3) ו/או לא לכרות חוזה העסקה עם מי מהמועמדים.
 • בלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל שלב תהא ועדת האיתור רשאית לפסול מועמד עקב גילוי מידע שבגינו תחליט הוועדה שהמועמד אינו מתאים לתפקיד.
 • ועדת האיתור שומרת לעצמה את הזכות לבקש המלצות ולאמת פרטים, בין שהממליצים צוינו במסמכי המועמד ובין שלא, ככל שתמצא לנכון לעשות כן.
 • בהינתן מועמדים בעלי כישורים דומים לצורך התאמתם לתפקיד, תינתן העדפה למועמדים מקבוצות שאינן זוכות לייצוג הולם בחברה בישראל.
 • מועמד אשר יבקש לשמור את דבר מועמדותו בסוד (דיסקרטיות) יציין זאת בטופס הגשת המועמדות. במקרה כזה יקבל המועמד הודעה מראש על כוונתה של ועדת האיתור לפנות אל ממליצים, והוא יהיה רשאי להסיר את מועמדותו אם יחליט לעשות כן.
 • המינוי כפוף לאישור חבר המנהלים של המכון.

 

הגשת המועמדות:

 • את המועמדות למשרת מנכ"ל או מנכ"לית מכון ון ליר בירושלים יש להגיש בדוא"ל ornay@vanleer.org.il
 • לבקשה יצורפו המסמכים האלה: (1) קורות חיים מפורטים ומעודכנים; (2) מסמכים רשמיים המעידים על השכלה ועל ניסיון עבודה; (3) המלצות בצירוף פרטי ההתקשרות של הממליצים; (4) פירוט קצר (עד 20 שורות) של הנימוקים להתאמתו של המגיש למשרה.
 • תאריך אחרון להגשת המועמדות: 19.6.2024.
 • רק פניות מתאימות ייענו.

לכל המשרות הפתוחות >>>

הצטרפות לרשימת התפוצה