במסגרת הפרויקט הוזמנו סופרים וסופרות לפתח סיפורים על עתיד לא קפיטליסטי בישראל ובעולם, סיפורים שיפרצו את מגבלות המחשבה הפוליטית בהווה כמו גם את גבולות כתיבת הפרוזה בישראל, הנוטה להיות מוגבלת לאופקים ליברליים-הומניסטיים ולסוגות הריאליזם השונות. במסגרת הסמינר יקראו המשתתפים טקסטים ספרותיים ותיאורטיים בנושאים הנוגעים בפוסט-קפיטליזם ובכתיבה אוטופית. הסיפורים שייכתבו במסגרת הפרויקט יאוגדו לאנתולוגיית פרוזה שתיקרא "ימות המחר". השאלות העקרוניות שחברי הקבוצה יתמקדו בהן הן: האם אפשר לדמיין חברה שוויונית ודמוקרטית שאיננה כפופה לעקרון הרווח? וכיצד חברה כזו תיראה מבחינה פוליטית, כלכלית וחברתית, ומבחינת יחסי מין, זהות ודת?