הפורום לחשיבה אזורית ותחום "ישראל במזרח התיכון" במכון ון ליר מזמינים *סטודנטיות ערביות פלסטיניות לקראת סוף לימודיהן לתואר ראשון (ומעלה) במדעי הרוח והחברה, המבקשות להתמחות בתחומי המזרח התיכון בן זמננו, להצטרף ככותבות קבועות בפרויקט אופק ובערוצי הפרסום שלו בתקשורת הממוסדת והעצמאית.

הפרויקט נועד להנגיש את השיח הציבורי הערבי והפלסטיני לציבור הישראלי, ובמסגרתו מתפרסמים מאמרים מתורגמים ומאמרים המנתחים מגוון סוגיות והתפתחויות במזרח התיכון, בשטחים הכבושים וביחסי ישראל–פלסטינים. גישתנו בענייני המזרח התיכון והפלסטינים היא אזרחית ורב-ממדית, ואנו בוחנים את המתרחש בסביבתה הקרובה והרחוקה של ישראל באופן מורכב וגם דרך עיניו של ה"אחר".

 

*המודעה מנוסחת בלשון נקבה ומכוונת לשני המינים כאחד