תחום "ישראל במזרח התיכון" במכון ון ליר והפורום לחשיבה אזורית מזמינים *תלמידות מחקר המבקשות להתמחות בתחומי המזרח התיכון בן זמננו להצטרף ככותבות קבועות באתר התוכן המשותף לפורום ולמכון ובערוצי הפרסום שלנו בתקשורת הממוסדת והעצמאית.

השיח הציבורי והמקצועי הישראלי על המזרח התיכון והפלסטינים משקף גישה צרה וחד-ממדית, הממוקדת בשאלה "מה טוב ליהודים" ורואה בעוינות השוררת בין ערבים ליהודים מצב קיומי. אנו, לעומת זאת, מנתחים את המתרחש בסביבתה הקרובה והרחוקה של ישראל גם דרך עיניו של ה"אחר", ודוחים את התפיסה שלפיה העוינות היהודית–ערבית היא מצב קיומי או הכרחי. גישתנו בענייני המזרח התיכון והפלסטינים היא אזרחית, רב-ממדית וביקורתית.

 

*המודעה מנוסחת בלשון נקבה ומכוונת לשני המינים כאחד