24/09/2019

"עבריּות" במזרח התיכון: שאלות על יצירה, מקומיות, חילוניות וקדושה במבט עכשווי הקרנת סרט ודיון – ישורון: שישה פרקי אבות יום …

2/11/2010

פדגוגיות מזרחיות בחינוך יח בתמוז תשס"ח, 21 ביולי 2008 חינוך עיוני קהילתי – בית הספר "קדמה" בירושלים יו"ר: גד ניסים, …

הצטרפות לרשימת התפוצה