הומניזם, טרנס-הומניזם ופוסט-הומניזם, 11.04.22 הרצאות שֹפינוזה ע"ש ירמיהו יובֵל | הומניזם ופוסט-הומניזם | הרצאה ראשונה הסדרה השתים-עשרה מטעם מרכז שֹפינוזה …


הצטרפות לרשימת התפוצה