הערבית: שפה בעין הסערה / العربية: لغة في عين العاصفة

Thursday ,8 November, 2012 to Friday ,9 November, 2012

  

כנס ון ליר–דיראסאת לשפה הערבית 

مؤتمر فان لير ـ دراسات للغة العربية 

שפה, בהיותה מרכיב מרכזי של תרבות ושל זהות, נמצאת פעמים רבות במרכזו של עימות חברתי ופוליטי. בכנס זה נבחן את המקרה של השפה הערבית במרחב הישראלי–פלסטיני לנוכח הסכסוך המתמשך באזור ובצלו. בכנס נעמוד על הדרכים שבהן המציאות הפוליטית משתקפת במעמדה של השפה הערבית בישראל ומשפיעה עליה, לרבות על תפקידיה ועל הקשריה הסמליים והמעשיים בקרב ערבים ויהודים. הכנס יתקיים בשפה הערבית ובתרגום סימולטני לעברית 

غالبا ما تكون اللغة، بوصفها مؤشرا رئيسا للثقافة والهوية، في صلب المواجهة الاجتماعية السياسية. يُناقش المؤتمر حالة اللغة العربية في الحيّز الإسرائيلي الـفلسطيني إلى جانب الصراعات المستمرّ ة في المنطقة وفي ظلّها. يقف المؤتمر على إنعكاس الواقع السياسي والإجتماعي وتأثيره على مكانة اللغة العربية في إسرائيل وتحوّلاتها، سعيا إلى فهم التغييرات المختلفة بشأن أدوارها وسياقاتها الوظيفية والرمزية لدى العرب واليهود. 
تلقى كلمات المؤتمر باللغة العربية وتتوفر ترجمة فورية إلى اللغة العبرية 

בשיתוף מרכז דיראסאת, מרכז ערבי למשפט ומדיניות בנצרת 
يأتي المؤتمر بمشاركة مع مركز دراسات - المركز العربي للحقوق والسياسات

מושבים