בחינת לימודי הכלכלה בישראל

Tuesday ,4 January, 2011 , 17:00 to 19:30

מגיב: מנואל טרכטנברג

 

רב-שיח בהשתתפות
צביקה אקשטיין, המשנה לנגיד בנק ישראל; המחלקה לכלכלה, אוניברסיטת תל-אביב
אבנר דה-שליט, דיקן הפקולטה למדעי החברה, האוניברסיטה העברית בירושלים
דניאל לוי, ראש המחלקה לכלכלה, אוניברסיטת בר-אילן
דן פלד, ראש המחלקה לכלכלה, אוניברסיטת חיפה
קרנית פלוג, ראש חטיבת המחקר, בנק ישראל