חישוב ההכנסות ממס עיזבון בישראל

من تأليف 
טל וולפסון
اللغة: 
العبرية
سنة الإصدار: 
2013
تفصيل: 
עבודה זו אומדת את גובה התקבולים הצפויים במדינת ישראל אם יושת בה מס עיזבון. מס עיזבון הוא אחד המסים השנויים ביותר במחלוקת, ומתקיימים עליו דיונים ציבוריים נרחבים בארץ ובעולם. באמצעות דגם של פרופ' תומס פיקטי מבית הספר לכלכלה בפריז, שהתפרסם מוצגים בה לראשונה אומדנים ממשיים לתקבולים הצפויים ממס עיזבון בישראל. לפי הדגם הזה, אם יושת על המשק הישראלי מס עיזבון בגובה 10% על עיזבונות של מעל 2 מיליון שקל, יהיו התקבולים הצפויים למדינה כ-3 מיליארד שקל לשנה בממוצע, קרי 0.3% תוצר.