אגרת - התוכנית לכלכלה וחברה

האגרת לכלכלה וחברה מספקת בימה ייחודית לשיח בנושאי כלכלה וחברה בישראל. באגרת מופיעים מאמרים, מסות וסקירות ספרים המתמקדים ביחסים המורכבים שבין החברה, השוק והמדינה, בצד מאמרים העוסקים בחשיבה הכלכלנית באופן ביקורתי. האגרת, המציגה מחקרים אקדמיים מעמיקים, כתובה באופן בהיר ונגיש לכלל הציבור המתעניין בנושאי חברה וכלכלה, כדי להפוך את הדיון בנושאים אלה לפתוח ולדמוקרטי.

עורך: דותן לשם