ייצוג

קפיטליזם ומגדר: סוגיות פמיניסטיות בתרבות השוק
אסופה זו מציגה זירות של מפגש בין מגדר לבין קפיטליזם, מתוך ההבנה המאתגרת שבזירות אלו מתקיימים יחסי שוק המתאפיינים בחישוב מתמיד של רווח והפסד, עלות ותועלת. באמצעות מאמרים, מסות, סיפורים קצרים, יצירות אמנות ושירה, האסופה מציעה להבין את מכלול היחסים החברתיים במערכת הקפיטליסטית כיחסי צריכה, קנייה ומכירה...
מבטים מצטלבים: מפגשים בין מגדר לתקשורת
05/12/2011 - 11:00 to 16:00
כנס מגדר ותקשורת הוא יוזמה משותפת של המרכז לקידום נשים בזירה הציבורית במכון ון ליר בירושלים והמחלקה לתקשורת במכללת ספיר. במסגרת הכנס נעמוד על הקשרים המרתקים שבין מגדר לתקשורת ונבקש לבחון באופן ביקורתי את אופן ייצוגן של נשים באמצעי התקשורת בישראל. בין השאר נדון באופן ייצוג המגדר בתוכניות ריאליטי,...
מדד המגדר, פיתוח חדשני ופורץ דרך של שוות, הוא כלי לבחינה רחבת היקף של רמת האי-שוויון המגדרי בין גברים לנשים בישראל לאורך השנים. המדד מציג תמונה מפורטת של מצב האי-שוויון בתחומי חיים שונים – שוק העבודה, מגדור מקצועי, השכלה, בריאות, עוני, אלימות, עוצמה פוליטית וכלכלית, תרבות ותקשורת, מעמד אישי, חלוקת...
בבחירות הכלליות לכנסת ה-18 התגלה לראשונה פער מגדרי בדפוסי ההצבעה. פער זה נחקר לעומק במדינות אחרות, אך בישראל לא זכה לפיתוח ולהעמקה. קבוצת המחקר מתמקדת בפער המגדרי על כל גווניו, ובמשמעויות של פער זה בכל הקשור להפיכתן של נשים לכוח אלקטורלי בעל השפעה. בין היתר מושם דגש על היבטים של פער מגדרי בהצבעה,...