חינוך

תקציב המדינה לשנים  2016-2015
24/06/2015 - 15:00 to 19:30
כנס התקציב השישי של התוכנית לכלכלה וחברה במכון ון ליר בירושלים בשנים האחרונות התוכנית לכלכלה וחברה במכון ון ליר בירושלים עורכת דיון ציבורי לפני ההחלטה על תקציב המדינה הבא, דיון הבוחן תרחישים שונים שיכולים להיגזר מהצעות תקציב חלופיות. תשתית הידע שנוצרה בתוכנית מאפשרת דיון נרחב ומעמיק בסוגיה. השנה...
תכנון כולל של מערכת החינוך בישראל: האם יש בו צורך ואם כן האם זה אפשרי, וכיצד לבצעו על מנת שישיג את מטרותיו
בישראל נעשו מספר רפורמות רחבות היקף והוכנו כמה תוכניות אב למערכת החינוך. קבוצת הדיון בודקת מה אפשר ללמוד מניסיונות אלה על חשיבותו ועל ישימותו של תכנון, והאם יש מקום להמליץ על מיסוד תהליכי תכנון בעבודתו השוטפת של משרד החינוך ושיתוף אנשי מקצוע וחוקרים בתהליכים אלה. הקבוצה תקיים כשמונה פגישות, אחת...
09/09/2014 - 10:15 to 11/09/2014 - 19:00
International Seminar The seminar will focus on strategies and methods for enhancing and encouraging reading with pre-school children in different settings among minority groups and disadvantaged communities. Focusing on the potential of reading to promote children’s wellbeing and scholastic...
נגישות להשכלה גבוהה: היבטים חברתיים ותהליכי מיון
הפרסום אזל וניתן להוריד קובץ PDF שלו.
מדידה והערכה בשירות הלמידה
בישראל, כבמדינות רבות אחרות, גבר בשנים האחרונות השימוש במבחנים סטנדרטיים משלושה סוגים: מבחני מעקב בבית הספר היסודי ובחטיבת הביניים כדוגמת מבחני המיצ"ב (מדדי יעילות וצמיחה בית-ספרית), שאין להם השפעה ישירה על עתידו של התלמיד היחיד אך הם עשויים להתפרש כמשקפים את איכות בית הספר ואת איכות מערכת החינוך...
הענקת פרס מתנאל בחינוך
10/06/2013 - 18:00 to 19:30
פרס מתנאל מוענק באדיבות קרן מתנאל על ידי המרכז הארצי לחשיבה אסטרטגית בחינוך במכון ון ליר בירושלים. הפרס מוענק על טיפוח עשייה חינוכית ייחודית המשולבת בתיאוריה – עשייה המניבה תובנות תיאורטיות ומחויבת לשתף אחרים בתובנות אלה, וזאת מתוך שאיפה להגביר את אמון הציבור במעשה החינוכי ולקדם את החינוך בישראל.
Strategic Thinking in Education: Research, Policy, Practice and Politics
23/04/2013 - 14:00 to 17:00
The symposium aims to analyze and discuss questions such as: Is strategic thinking in education possible? If strategic thinking is the answer, what is the question? What are the political implications of long-term thinking? And how can we bridge the gap between research and policy making? The...
פורום דוסטרובסקי לחינוך למוסיקה ולמחול חותר לגיבוש עקרונות מנחים שישמשו לקביעת מטרות ולהערכת הישגים בתחומי החינוך למוסיקה ולמחול, ובכך יסיעו למחנך ולמורה בהערכת שיטות ההוראה ובהערכת ההישגים של תלמידיו. הפורום, הנקרא על שמה של יוכבד דוסטרובסקי-קופרניק, שעמדה בראש האקדמיה שנים רבות והקדישה לחינוך את...
בין חינוך פרטי לחינוך ציבורי בישראל:  בעקבות פסק דין "חברותא"
11/07/2011 - 18:00 to 20:00
דיון בעקבות פסיקת בית המשפט המחוזי בתל-אביב בעניין ביה"ס חברותא.  בדיון נעסוק במקומו של בית המשפט והשפעתו על מגמות בחינוך הציבורי, ובכלל זאת האפשרות לקיים את זרם החינוך הממלכתי למול תהליכי ההפרטה המואצים.
כנס ון ליר לחינוך / מרגולציה לאמון: חינוך במאה ה-21
23/05/2012 - 16:00 to 24/05/2012 - 19:30
ITEC – כנס ון ליר לחינוך, הוקדש השנה למתח בין אמון לרגולציה, הוא שיאה של פעילות המכון בנושא חשיבה אסטרטגית בחינוך. מטרת הכנס היתה לעורר דיון ציבורי ומקצועי במשמעויות הפדגוגיות, הניהוליות והפרופסיונליות של מערכת היחסים בין רגולציה לאמון, ובהשלכותיהן על קביעת מדיניות חינוכית. בכנס השתתפו מן הארץ ומן...

Pages