הלאמה

Health Service for the Schoolchild and Tipat Halav (the Well-Baby Service): Between Privatization and Nationalization
19/07/2016 - 16:45 to 20:00
In the wake of a series of reports that revealed severe shortcomings in the privatization of the Health Service for the Schoolchild, in 2012 a process began of returning the service to the state. But recently, doubts have arisen concerning the completion of this process.At the same time, the...
שירות הבריאות לתלמיד וטיפות חלב: בין הפרטה להלאמה
19/07/2016 - 16:45 to 20:00
בעקבות שורת דוחות שהצביעו על ליקויים חמורים הנוגעים להפרטת שירות הבריאות לתלמיד הֵחל בשנת 2012 תהליך של החזרת השירות לידי המדינה, אבל לאחרונה התעורר ספק באשר להשלמת התהליך. במקביל, בימים אלה פועלת ועדה שמינה מנכ”ל משרד הבריאות לבחינת השירות המונע לגיל הרך במסגרת טיפת חלב. שירות הבריאות לתלמיד...
בין הציבורי לפרטי: הפרטות והלאמות בישראל - דוח שנתי 2013
דוח זה, הרביעי במספר, סוקר בתמציתיות 41 מהלכי הפרטה וארבעה מהלכי הלאמה שביצעה ממשלת ישראל בשנת 2013 – כמחציתם עדכון של מהלכים שהחלו בשנים קודמות ומחציתם חדשים. בראשית 2013 עדיין נשמעו ברקע הדי המחאה החברתית. דוח ועדת טרכטנברג שנכתב בעקבות המחאה המליץ לשקול את מהלכי ההפרטה, ובדוח מבקר המדינה לשנת...
בין הציבורי לפרטי: הפרטות והלאמות בישראל- דוח שנתי 2012
דוח זה, השלישי במספר, סוקר בתמציתיות 33 מהלכי הפרטה ושבעה מהלכי הלאמה שביצעה ממשלת ישראל בשנת 2012. כמחצית הערכים הם עדכון של מהלכים שהחלו בשנים קודמות, ומחציתם חדשים. הדוח מסכם את השנה שלאחר המחאה החברתית, ועובדה זו מעמידה אותו בהקשר ציבורי מעט שונה. ההמלצה לשקול את מהלכי ההפרטה נכללה בדוח ועדת...
אמיר פז-פוקס
ד"ר אמיר פז-פוקס הוא מרצה בפקולטה למשפטים באוניברסיטת סאסקס ועמית מחקר במרכז למשפט וחברה באוניברסיטת אוקספורד. את התואר הראשון במשפטים ובפילוסופיה סיים בהצטיינות באוניברסיטה העברית בירושלים, ואת עבודת הדוקטור שלו כתב על תוכניות רווחה לעבודה באוניברסיטת אוקספורד. לאחר סיום הדוקטורט לימד בפקולטה...
על אודות המרכז לצדק חברתי ודמוקרטיה ע"ש יעקב חזן
מנהל אקדמי: פרופ' יצחק גל-נור מנהלת: נעמיקה ציון   המרכז לצדק חברתי ודמוקרטיה ע"ש יעקב חזן במכון ון ליר בירושלים הוקם בשנת 2000 בשיתוף הקרן להנצחת יעקב חזן בתנועה הקיבוצית. המרכז שואף לחבר בין דיון תיאורטי ופעילות אקדמית לבין עשייה חברתית והשפעה על מקבלי ההחלטות. בשנת 2007 החל המרכז לצדק חברתי לנהל...
בין הציבורי לפרטי: הפרטות והלאמות בישראל- דוח שנתי 2011
אחת מתביעותיה המרכזיות של תנועת המחאה בקיץ 2011 הייתה לעצור את מדיניות ההפרטה. דוח זה, השני במספר, מתעד את מה שממשלת ישראל עשתה בפועל בשנת 2011: שלושים וארבעה מהלכי הפרטה וארבעה מהלכי הלאמה בכל התחומים. למרות ההבדלים בין הנושאים ובין הגופים האחראים לכל נושא, התמונה המצרפית הכוללת אכן מצביעה על...
בין הציבורי לפרטי: הפרטות והלאמות בישראל- דוח שנתי 2010
דוח זה, הראשון מסוגו, סוקר שלושים מהלכי הפרטה ושני מהלכי הלאמה שנעשו על ידי ממשלת ישראל בכל התחומים בשנת 2010. למרות ההבדלים בין הנושאים ובין הגופים האחראים לכל נושא, התמונה המצרפית הכוללת אכן מצביעה על המדיניות הנוהגת. המקרים שנבחרו נחלקים לשמונה קטגוריות: חברות ממשלתיות; חינוך; בריאות; עבודה...