זה הזמן לפוסטקפיטליזם | בנקאות קואפרטיבית

יום רביעי, 21 באפריל

מנחים:
עו"ד תום דרומי-חכים - מנכ"ל אופק אגודת אשראי
עו"ד יפעת סולל - אופק אגודת אשראי
בהשתתפות:
נגה לבציון נדן - Value^2
עו"ד יואל בריס - צוות בריס – חקיקת פרק אגודות אשראי בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים

מאז קריסת המערכת הפיננסית ב-2008 הסדר הקפיטליסטי נמצא במשבר מתמשך שרק מחריף עם משבר הקורונה. בהקשר רחב זה, מכון ון ליר בירושלים פתח בפרויקט פוסטקפיטליזם, שמטרתו לחשוב ולקדם עשייה מעבר לסדר הקפיטליסטי. נקודת המוצא של העמדה הפוסטקפיטליסטית המתהווה היא ביקורת על ליבת הסדר הקיים – קרי על הכפפת כל תחומי החיים לעשיית רווחים – אך מטרתה לגבש חלופות מבניות מרחיקות לכת, המתעלות מעל למודלים הקיימים של מדינת רווחה מתגוננת. בלב הפרויקט עומדת השאלה: כיצד יש לארגן את החיים – ובכלל זה את הזמן, העבודה, המבנים הפוליטיים, היחס לזולת והיחס לטבע – כדי לכונן חברה המבוססת על התכליות האנושיות ובראשן החופש והשוויון?

Join our mailing list