זה הזמן לפוסטקפיטליזם | קואופרטיבים, רווחה וייצור – ביקורת החלופות הקיימות

יום רביעי, 21 באפריל

יו"ר:
ד"ר אדם קלין-אורון - מכון ון ליר בירושלים
בהשתתפות:
עו"ד יפעת סולל - אוניברסיטת חיפה - הומוגניזציה תאגידית ככלי למניעת חלופה לקפיטליזם: הטרגדיה של הקואופרציה הצרכנית בישראל
ד"ר אורי זילברשייד - אוניברסיטת חיפה - פוסטקפיטליזם כשינוי פעילות הייצור; מדינת הרווחה כשלב מעבר לחברה פוסטקפיטליסטית
עמרי עברון - אוניברסיטת בן-גוריון בנגב - האם הגות הצדק החלוקתי יכולה להביט מעבר לקפיטליזם?

מאז קריסת המערכת הפיננסית ב-2008 הסדר הקפיטליסטי נמצא במשבר מתמשך שרק מחריף עם משבר הקורונה. בהקשר רחב זה, מכון ון ליר בירושלים פתח בפרויקט פוסטקפיטליזם, שמטרתו לחשוב ולקדם עשייה מעבר לסדר הקפיטליסטי. נקודת המוצא של העמדה הפוסטקפיטליסטית המתהווה היא ביקורת על ליבת הסדר הקיים – קרי על הכפפת כל תחומי החיים לעשיית רווחים – אך מטרתה לגבש חלופות מבניות מרחיקות לכת, המתעלות מעל למודלים הקיימים של מדינת רווחה מתגוננת. בלב הפרויקט עומדת השאלה: כיצד יש לארגן את החיים – ובכלל זה את הזמן, העבודה, המבנים הפוליטיים, היחס לזולת והיחס לטבע – כדי לכונן חברה המבוססת על התכליות האנושיות ובראשן החופש והשוויון?

Join our mailing list