אירועים קרובים

שלישי
07/12/21

היינריך היינה: בין גלות לכמיהה לאל אישי

הרצאה |  סדרת הרצאות בעריכת ד"ר ראיף זריק הכניסה לאולם בהרשמה מראש ובהצגת תו ירוק > בסדרת ההרצאות…

ראשון
12/12/21

פנים, מבט, ושפה

שיחה |  פרופ' חגי כנען ופרופ' עמוס גיתאי הכניסה לאולם בהרשמה מראש ובהצגת תו ירוק > עיון מדוקדק…

ראשון
19/12/21

ארכיטקטורה וקולנוע

שיחה |  פרופ' ערן נוימן ופרופ' עמוס גיתאי הכניסה לאולם בהרשמה מראש ובהצגת תו ירוק >

שלישי
21/12/21

בעל הבית והריבון אצל דרידה

הרצאה |  סדרת הרצאות בעריכת ד"ר ראיף זריק הכניסה לאולם בהרשמה מראש ובהצגת תו ירוק > בסדרת ההרצאות…

ראשון
26/12/21

בית: בין מרחב לשאלה אקזיסטנציאלית

שיחה |  פרופ' אווה אילוז ופרופ' עמוס גיתאי הכניסה לאולם בהרשמה מראש ובהצגת תו ירוק > התבוננות בטרילוגיית הבית…

שלישי
25/01/22

תקווה וייאוש בעולם מתחמם

הרצאה |  הכניסה לאולם בהרשמה מראש ובהצגת תו ירוק > כוכב הלכת שעליו אנו חיים יוצא משליטה. בהשפעת…

שלישי
22/02/22

הקרחון והשאלה היהודית

הרצאה |  הכניסה לאולם בהרשמה מראש ובהצגת תו ירוק > כוכב הלכת שעליו אנו חיים יוצא משליטה. בהשפעת…

שלישי
29/03/22

קפיטליזם ואנתרופוקן

הרצאה |  הכניסה לאולם בהרשמה מראש ובהצגת תו ירוק > כוכב הלכת שעליו אנו חיים יוצא משליטה. בהשפעת…

שלישי
26/04/22

"וילה במדבר" – המזרח התיכון והמשבר הסביבתי

הרצאה |  הכניסה לאולם בהרשמה מראש ובהצגת תו ירוק > כוכב הלכת שעליו אנו חיים יוצא משליטה. בהשפעת…

שלישי
31/05/22

מארץ הצבי והיעל לארץ הדררה והמיינה

הרצאה |  הכניסה לאולם בהרשמה מראש ובהצגת תו ירוק > כוכב הלכת שעליו אנו חיים יוצא משליטה. בהשפעת…

הצטרפות לרשימת התפוצה