לימודים מתקדמים

לימודים מתקדמים בתרבות ובמדעי הרוח והחברה הם בלבו של חזון מכון ון ליר בירושלים מיום היווסדו. תחום לימודים מתקדמים מחויב למצוינות אקדמית ולמחקר רב-תחומי והשוואתי. הוא משמש אינקובטור לרעיונות חדשים ולעריכת מחקרים ובמה לפורומים בין-לאומיים לחילופי ידע.

ראשת התחום

מנהל הפרויקטים

חוקרים וצוות

No result found

Out Of Context 2Out Of Context 2