"אופק לתקשורת הערבית": מאמרו של חמאדה פראענה "אתמול קהיר, מחר עזה"