בכל עשור שבו לא יועלה גיל הפרישה יישחקו קצבאות הפנסיה הממוצעות בכ 6%-/ עדיף חדשות ומידע 9.7.2017

פרופ' אביה ספיבק ושחר צמח קובעים כי הגורם המשפיע והעקבי ביותר לקיטון המתמשך בקצבאות הפנסיה הוא העלייה בתוחלת החיים. וגם: בכמה מפחיתה משיכת הפיצויים את הקצבה החודשית? כתבה אחרונה בסדרה.

 

לכתבה: http://www.anet.co.il/Dev2Go.web?id=412915&sNewsID=35855

 

וראו גם בקובץ המצורף.

קובץ מצורף: