בקרוב! גיליון 6 של 'זהויות - כתב עת לתרבות ולזהות יהודית'

'זהויות: כתב עת לתרבות ולזהות יהודית' מבקש לעודד את הדיון הציבורי האינטלקטואלי בתרבותו ובזהותו של העם היהודי בזמננו. המאמרים בו עוסקים בזרמים שונים ביהדות ובתהליכים רעיוניים, הגותיים ואידיאולוגיים המתחוללים בקבוצות מגוונות בעם היהודי. כתב העת משמש במה לדיון בשאלות המהותיות, במשברים וברעיונות החדשים שהולכים ונובטים אצל הוגים צעירים ויוצרים חדשים, מתוך דיאלוג עם חוקרים, הוגים ויוצרים ותיקים ובעלי שם בישראל ובעולם.

גיליון 6 - תוכן העניינים

נפתלי רוטנברג

פתח דבר

 

מסה

גרשון גרינברג

על מטה-היסטוריה והשואה

 

מאמרים

מנחם קרן-קרץ

האורתודוקסיה כרב-מערכת פסאודו-אבולוציונית

 

אריה אדרעי

חילוניות ולאומיות: השיח ההלכתי על פורקי עול ההלכה בהקשר הציוני-דתי

 

ענת מרלא חפץ

ונזכור את עצמנו: מקום ומקומיות בטקסי יום הזיכרון בקבוץ נירים

 

 

רב-שיח

נישואין אזרחיים בישראל

דברי פתיחה: רות הלפרין-קדרי (עורכת)

שירין בטשון

מרק וושופסקי

דוד סתיו

רות גביזון

 

סקירת ספרים

גד קרויזר  / גדעון אביטל- אפשטיין  1973- הקרב על הזיכרון

יהוידע עמיר / דן אבנון מרטין בובר, הדיאלוג הנסתר

 

מבצע מיוחד

עושים מנוי לשנה (מודפס או מקוון) ומקבלים את גיליונות 2 – 5 במתנה

לרכישת מנוי ולמחירון - http://www.identities.vanleer.org.il/Subscribe.aspx

לגרסה המקוונת של כתב העת: http://identities.vanleer.org.il/

לפרטים נוספים: shirak@vanleer.org.il

 

קובץ מצורף: